Grupp som samtalar

UGL är en kurs som riktar sig till dig som vill växa som ledare och medarbetare. 

Kursen genomfrös under fem dagar i internatform och med 8-12 deltagare. Den bygger på upplevelsebaserat lärande vilket innebär att du får uppleva:

  • hur en grupp utvecklas
  • vad som sker i gruppen under den utvecklingen
  • vilka beteenden som antingen främjar eller hämmar en positiv utveckling för gruppen

UGL hjälper dig att förstå gruppers funktion, parallellt med att du får möjlighet till en djupare förståelse för hur du påverkar andra och omvänt hur du påverkas av andra.

Mer om vad du lär dig

Genom att delta i en UGL-kurs får du lära dig vilka utmaningar och problem du kan möta som ledare under en grupps utveckling samt hur du hanterar dessa.

Du får också möjlighet till en förståelse för:

  • hur normer, värderingar och känslor påverkar en grupp
  • vilka drivkrafter som finns bakom olika beteenden

Bra att veta om UGL-kurser

Kursen bygger på främlingskap, det vill säga att du inte känner någon av de andra deltagarna sedan tidigare, för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverken. Med en sådan blandad grupp utan tidigare kunskap om varandra och ingen relationshistorik ges möjlighet till fler perspektiv och ökat utrymme att uttrycka vad man känner och tänker, samt större möjligheter att utvecklas. 

Kursen kräver mycket av ditt fokus under de fem dagarna och det ingår även kvällspass. Det är därför bra att meddelar människor i din omgivning, inklusive kollegor, att du inte kommer att vara lika tillgänglig som annars. På det sättet ger du också dig själv bättre möjlighet att få ut mer av kursen när du kan fokusera mer på den och din utveckling.

UGL genomförs med två handledare som är särskilt utbildade och licenserade av Försvarshögskolan.

I samband med kursen få du en komplett dokumentation av kursen. Efter avslutad kurs får du också ett intyg på att du deltagit på kursen.

Vem kursen riktar sig till 

Du behöver inte ha en chefsposition för att delta i UGL. Den riktar till alla som har behov av att utvecklas som ledare.

Som nämnt ovan är kurser krävande och kursdagarna långa, samtidigt som kursen kräver stort personligt engagemang. Därför bör du vara vid normal psykisk hälsa när du går UGL.

Fler mål för kursen

När du gått UGL ska du ha:

  • förstå de olika stadierna i en grupps utveckling
  • förstå hur ledarskap och beslutsfattande i en grupp sker
  • ha utvecklat din förmåga att kommunicera och att ge feedback

Läs mer om UGL på Försvarshögskolans hemsida

Se ett kvalitetssäkrat urval av UGL-kurser