UGL är ett koncept som ägs, och har skapats av, Försvarshögskolan. Kursen togs ursprungligen fram i början av 1980-talet och har kontinuerligt uppdaterats genom åren. Den är idag mätt i antal deltagare den mest populära chefs- och ledarskapskursen i Sverige.

Försvarshögskolan ansvarar bland annat för att ta fram kursmateriel, sätta upp riktlinjer för kursens genomförande samt för att ta utbilda och licensera handledare för kursen. Som godkänd och licenserad handledare får du leda UGL-kurser.

Försvarshögskolan genomför varje år i egen regi ett mindre antal UGL-kurser, cirka 3-4 stycken. Utöver det idag ett större antal olika ubildningsarrangörer som genomför egna UGL-kurser enligt Försvarshögskolans riktlinjer.

För att läsa mer om UGL, besök Försvarshögskolans hemsida, där du även kan se deras egna kurstillfällen.

Besök Försvarshögskolans hemsida om UGL

Boka från ett större urval av UGL-kurser

Om du på ett överskådligt sätt vill ta del av ett kvalitetssäkrat urval av kurstillfällen med andra utbildningsarrangörer, hittar du det på UGLkurser.se

Där hittar du cirka 150-200 kurstillfällen per år som genomförs över hela Sverige med licenserade handledare.

Besök UGLkurser.se

 

UGL in English

Looking for UGL courses in English? You can find information about the course as well as dates and prices for courses at UGL.biz.