Management Acceleration Program

Internatutbildning

  • Längd: 8 dagar (3 + 2 + 3)
  • Pris: 65 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Här kan du läsa om hur vi genomför trygga utbildningar under covid-19

I det här programmet erhåller du kunskaper inom verksamhetsledning och lär dig om sambanden mellan strategi, organisering, värdeskapande och affärsutveckling. Så du kan bidra till organisationens utveckling och konkurrenskraft. Du får ett helhetsperspektiv som förbättrar din förmåga att kommunicera, fatta beslut och samarbeta med chefer och specialister. Tillsammans lär ni er att känna igen, tydliggöra och analysera de relevanta frågor som ger drivkraft åt organisationens utveckling.

Målsättning med utbildningen

För vem?

Programmet vänder sig till dig som är chef eller specialist oavsett bransch eller sektor. I din roll bidrar du till den strategiska dialogen som tar verksamheten framåt.

Delar ur innehållet

  • Strategi, omvärldsanalys och konkurrenskraft
  • Marknadsföring och varumärkesbyggande
  • Ekonomi och värdeskapande
  • Organisation och verksamhetsutveckling
  • Ledningsgruppens ändamål och dynamik
  • Forum för nätverk och kunskapsutbyte

Deltagarna har ordet


 

Daniel Valiollahi

Det var viktigt för mig att få en ökad kunskap om de andra delarna av verksamheten, arbetssätt och parametrar för hur de utvärderar sin verksamhet, för att på så sätt bli en bättre teammedlem och bollplank. Jag har efter utbildningen blivit en bättre beställare och kan idag ställa relevanta frågor och driva processer med motparterna. Utbildningen har verkligen förberett mig, i synnerhet för mitt nuvarande arbete och position.

Daniel Valiollahi Director of Communications & Public Affairs

Mats Samaras

"Har fått med mig många nya strategiska infallsvinklar från denna breda utbildning. Alla fantastiska utbildare och ledare bjuder på sig själva och kommer med skarpa analyser och erfarenheter av bland annat ledningsgruppsarbete, organisationsutveckling, ekonomi och hur man förtydligar företagets ekonomiska mål. Programmet har högt i tak, man får möjlighet att öva, pröva nya metoder och reflektera över moment vi gått igenom; vilket ger en mycket bra pedagogisk inramning. Det är en bra blandning av föreläsning och praktik och framför allt Mgruppens duktiga föreläsare som bidrar till att helhetsupplevelsen blir så positiv."

Mats Samaras National Account Manager, The Adecco Group

Här kan du ladda ner den fullständiga programinformationen för utbildningen


 
Kommande starter
Datum Stad  

Programansvarig Gunnar Åkesson

Gunnar är Ekon.Dr och har en bakgrund som forskare och lärare i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit programansvarig och teamledare för företagsinterna program vid Institutet för Företalgsledning (IFL) och programansvarig för både skräddarsydda och öppna ledarutvecklingsprogram vid Handelshögskolan Executive Education.

Vid sidan av programansvarigrollen för Executive Master of Finance och Management Acceleration Program verkar Gunnar som coach och handledare till nyckelbefattningshavare. Han arbetar dessutom som konsult och rådgivare i affärs- och ledarutvecklingsfrågor med fokus på förändring och kommunikation.

Vi hjälper dig

Har du frågor eller funderingar ska du inte tveka att höra av dig. Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan.