Teamledarskap i produktionen

Distansutbildning

 • Längd: 4 halvdagar online
 • Pris: 19 500 SEK *
*Moms tillkommer

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Ladda ner produktbladet


 

Produktionsstyrningen och den dagliga driften övertas alltmer av arbetslagens medlemmar som därmed får ansvar för olika samordningsfunktioner. Det finns inget facit för en teamledarfunktion. Gemensamt är att en teamledare/samordnare agerar som ledare utan direkt personalansvar. En teamledare som är trygg i sin roll är en tillgång både för arbetslaget och för företaget.


Skillnaden med distansutbildning
Detaljerat utbildningsinnehåll 
Programansvarig
Kontakta oss

För vem?

Teamledarskap i produktionen är en distansutbildning för dig som är teamledare eller som kommer att få en samordnande funktion för ett arbetslag i produktionsmiljö. Utbildningen är grundläggande för dig som är eller ska bli exempelvis teamledare, gruppombud, koordinator, styransvarig, samordnare eller gruppledare. Du vill lära från andra i samma situation, få tips och synpunkter samt vidga ditt erfarenhetsutbyte. 

Målsättning med distansutbildningen

Efter genomförd distansutbildning är målet att du:

 •  Har goda insikter i vad som motiverar andra och vad som effektiviserar en grupps prestation.
 •  Är tryggare i dina insikter om din roll och om dig själv som person.
 •  Har goda kunskaper om samarbete och gruppers utveckling.  
 •  Vet hur du kan hantera konflikter på ett professionellt sätt.  
 •  Är tydligare i din egen kommunikation med din omgivning.
Kommande starter
Datum Stad  

Hur är distansutbildningen upplagd?

I distansupplägget får du tillfälle att fördjupa dig i varje tema på ett grundligt sätt, samtidigt som du tränar och tillämpar de nya insikterna i vardagen. Du får tid att förbereda dig inför de schemalagda träffarna och kan i din egen takt repetera och förstärka lärandet mellan träffarna. Allt för att möjliggöra goda förutsättningar för en hållbar effekt. Under onlineträffarna kommer du att få inspiration, träning, reflektion och byta erfarenheter med andra i en liknande roll som du.

Distansutbildningen består av schemalagda moduler där du förväntas delta aktivt. Före och efter varje modul har du tillgång till material där du på egen hand förbereder, förstärker och fördjupar lärandet med hjälp av litteratur, filmer och övningar att göra i din vardag. Vår målsättning är att minska gapet mellan utbildning och vardag. Du tar helt enkelt med dig lärandet ut i ditt arbete och erfarenheten med dig in i utbildningen.

Detaljerat utbildningsinnehåll

Hur skiljer sig distansutbildning från de andra formaten?

Mgruppens distansupplägg passar dig som:

• vill dela upp lärandet i mindre bitar för att ha tid att tillämpa delarna i din vardag.
• föredrar att inte resa bort utan kan ta del av utbildningen från din arbetsplats eller
ditt hem på ett flexibelt sätt. 
• vill ha de viktigaste verktygen i din ledarroll
• är beredd på att lägga ner tid på att ta in viss kunskap på egen hand genom litteratur
och filmer.

Du kommer att ta del av samma teorier och modeller som i våra fysiska program. I våra internatprogram får du mer träning tillsammans med andra liksom avsatt tid för reflektion och erfarenhetsutbyte. Det skapas också fler informella möten med andra deltagare på dag-, och internatprogrammen, där du lär dig mer om dig själv och dina reaktioner. Om du föredrar att lämna jobbet och koncentrerat avsätta en samlad tid för din ledarskapsutveckling passar våra fysiska utbildningar bättre.

Oavsett vilken variant du väljer kommer du att få ett diplom om du deltar i alla delar av våra program.

Modulernas innehåll

Du ges förutsättningar att smälta kunskapen och träningen genom att innehållet delas upp i flera moduler. På så sätt kan du tillämpa dina nya insikter i vardagen, fördjupa kunskaper och förstärka önskat beteende över tid.

Innehållet i distansutbildningen handlar om tre viktiga perspektiv: att leda mig själv, andra och verksamheten.

Detaljerat utbildningsinnehåll

Varje modul består av 3-4 timmar onlineträning och 1,5-2 timmar självstudier mellan modulerna.

Modul 1 Introduktion: teamledarskap, ledarskap och självledarskap 

 • Rollen som teamledare
 • Effektivt ledarskap
 • Länkrollen och det dubbla representantskapet
 • Att gå från att vara en i gruppen till att formellt leda gruppen

Modul 2 Kommunikativt ledarskap och effektfull feedback

 • Utveckla tydlig kommunikation
 • Ge och ta emot feedback
 • Öva på feedback
 • Konflikthantering

Modul 3 Att leda i förändring 

 • Faser i förändring
 • Teamledarens bidrag för att uppnå resultat i förändringsarbetet - verktyg och förhållningssätt
 • Förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete

Modul 4 Skapa effektiva team och möjliggör psykologisk trygghet

 • Vad är utmärkande för effektiva team
 • Att leda gruppers utveckling och bygga tillit i en grupp – teori och verktyg
 • Att leda tillfälliga team – psykologisk trygghet som plattform

Programansvarig Öjvind Sterner

Öjvind har lång erfarenhet från produktion och bryggerinäringen i olika ledarbefattningar, som arbetsledare, samordnare och som produktionschef. Han är även programansvarig för skräddarsydda utbildningar med produktionsinriktning som genomförs i Sverige, Frankrike, Tyskland, England och USA.

Av Mgruppens öppna produktionsinriktade ledarskapsutbildningar ansvarar Öjvind för: 

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

>> Ta reda på mer och anmäl dig själv eller din chef här

Vi hjälper dig

Att veta exakt vilken utbildning som är bäst för dig och dina behov kan vara klurigt. Våra rådgivare finns här för att hjälpa dig med dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig!