Lär dig om hur din hjärna påverkar ditt ledarskap, kommunikation & hur du undviker vanliga men kostsamma misstag

Se filmen

Självledarskap utifrån hjärnan: från vetenskap till praktik

Distansutbildning

 • Längd: 2 halvdagar online
 • Pris: 6 900 SEK *
*Moms tillkommer

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Ladda ned produktbladet här


 

Distansutbildningen utgår från vetenskapen om hjärnan och dess kemi för att formulera konkreta verktyg som gör skillnad i vardagen. Det handlar om hur vi kommunicerar, väljer tankemönster och påverkar egna och andras påslag av signalsubstanser och hormoner. I praktiken innebär det en ökad medvetenhet om hur vi fungerar, styrda av hjärnans förutsättningar. Resultatet blir kraftfulla verktyg för att nå önskade resultat – både för egen del och i samarbete med andra. När vi förstår vår hjärna bättre, så förstår vi oss själva bättre.  


Utbildningsupplägg
Detaljerat innehåll 
Utbildare
Kontakta oss

För vem?

Distansutbildningen riktar sig till alla som vill bli bättre på att förstå sig själva och sin omgivning, utifrån vad vetenskapen ger oss för insikter om hjärnan. Med ökad förståelse kommer ökade möjligheter att själv påverka effekterna av din kommunikation och självreflektion.

Målsättning med distansutbildningen

Efter genomförd distansutbildning kommer du ha mer kunskap om:

 • Vilken substans som gör oss mottagliga för påverkan och hur den triggas
 • Vilka vanliga, men kostsamma, misstag som enkelt kan undvikas på arbetsplatsen
 • Vad som motiverar hjärnan att tänka
 • Varför vi inte bör försöka undvika obehag
 • Varför ambitionen bör vara att byta ut våra problem
 • Skillnad mellan att motiveras av stimulans respektive relationer
 • Hur vi kan lösa konflikter genom att förstå den andres kemiska balans i hjärnan
 • Varför vi blir modiga av bekräftelse

Framför allt kommer du ha en ökad medvetenhet om hur vi påverkar och påverkas utifrån hjärnan, vilket är kunskap som kommer få betydelse för alla delar av ditt liv.

Obs! Annas bok: "Den analoga hjärnan" ingår i kursavgiften.


 

Magdalena Bibik

"Anna lyckas förklara komplexa system på ett sätt som är lätt att ta till sig och också att komma ihåg i efterhand. Hennes dynamiska undervisningsstil är optimerad så att deltagaren ska kunna tillgodogöra sig så mycket som möjligt av informationen. Jag måste erkänna att jag var lite nervös inför en heldagsworkshop om hjärnan - men oj, vad fort dagen gick! Den här workshopen var min hittills bästa investering i min självledarskap.”

Magdalena Bibik Business mentor, föreläsare, expert inom affärskreativitet och grundare Creativity House

Joacim Harrby

"Utbildningen blev slutet på många öppna frågor och starten på ett nytt och smartare sätt att se på Ledarskap. Anna har öppnat ögonen på mig och jag kan nu förbättra alla mina tidigare antaganden och erfarenheter med en enkel och tydlig modell, samt med många goda exempel. Nu kan jag förbereda mig själv, min organisation och mina barn för att förstå vad vi upplever, vad vi behöver och hur vi tillsammans kan ta oss dit med bättre effekt."

Joacim Harrby

Katy Caroan

"Har haft nöjet av att delta på två av Annas utbildningar med fokus på hjärnan. Anna har ett mycket pedagogiskt förhållningssätt som omedelbart smittar av sig, hon engagerar deltagarna kontinuerligt och lyckas förmedla komplexa sammanhang och forskningsrön på ett inspirerande och spännande sätt. Med Anna som kursledare har jag fått verktyg som jag direkt kan använda framgångsrikt i min vardag som konsult, team leader och coach!"

Katy Caroan

Kommande starter
Datum Stad  
09 sep

Självledarskap utifrån hjärnan: från vetenskap till praktik, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

09 sep

Online

16 sep

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Distans Boka
09 sep

Självledarskap utifrån hjärnan: från vetenskap till praktik, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

16 sep

Online

09 sep

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
kl. 09.00-12.00
Del 1
16 sep

Självledarskap utifrån hjärnan: från vetenskap till praktik, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

16 sep

Online

09 sep

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
kl. 09.00-12.00
Del 2
10 nov

Självledarskap utifrån hjärnan: från vetenskap till praktik, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

10 nov

Online

17 nov

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Distans Boka
10 nov

Självledarskap utifrån hjärnan: från vetenskap till praktik, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

10 nov

Online

17 nov

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
kl. 09.00-12.00
Del 1
17 nov

Självledarskap utifrån hjärnan: från vetenskap till praktik, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

10 nov

Online

17 nov

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
kl. 09.00-12.00
Del 2

Utbildare Anna Tebelius Bodin

Anna Tebelius Bodin belyser hjärnan i vår digitala tillvaro och hur vi lär, motiveras och upprätthåller psykisk hälsa.

Efter sin masterutbildning i psykologi och forskningsprojekt på Harvard University har hon genom utbildningar och föreläsningar hjälpt tusentals människor, både i Sverige och utomlands, att öka förståelsen för sin hjärna och få insikt om hur de påverkar andra. Innehållet i Annas utbildning är lika vetenskapligt grundat som praktiskt tillämpbart.

Whitepaper - Hur motivation stärks med hjälp av dopamin, självledarskap och förståelse för hjärnan


 

Hur är distansutbildningen upplagd?

Distansutbildningen hålls online via Zoom under två halvdagar 09.00-12.00 och med en veckas mellanrum. Utbildare Anna Tebelius Bodin kommer att presentera vetenskapen, med tydlig koppling till vad den gör för skillnad i vardagen. Presentationen kommer att växa fram i realtid och inte vara en förproducerad PowerPoint, för att samtidigt illustrera hur engagemang upprätthålls under en utbildning. Teorin kommer att varvas med parövningar, gruppdiskussioner och kontinuerlig möjlighet till dialog mellan dig som deltagare och Anna; via video, chatt och breakout rooms i plattformen.

Detaljerat utbildningsinnehåll

Dag 1

 • Oxytocinets påverkan på vår möjlighet att skapa förtroendefulla relationer  
 • Olika regioner av hjärnan som kräver olika mycket mental energi, vilket påverkar vår kapacitet att både tänka och känna empati
 • Vår obenägenhet att tänka när vi inte tror att vi måste
 • Dopaminets olika betydelse för vårt tänkande och känsloliv
 • Vår förutsägbara loop av känslor som triggas kemiskt
 • Det avgörande och påverkbara skedet i vår känslo-loop som bestämmer om vi når framgång

Distansutbildningen hålls mellan klockan 09:00-12:00 båda dagarna och under den första dagen ges ett par reflektionsfrågor för att förankra de nyvunna kunskaperna. Svaren kommer du sedan ta med dig till dag två.

Dag 2

 • Hjärnans dragning till att uppfatta problem och hur det kan hanteras konstruktivt med insikt om kemin i hjärnan
 • Vår syn på oss själva i relation till synen på andra
 • Skillnaden mellan snabb stimulans och hållbar motivation
 • Efteråt-perspektivet och dess betydelse för hjärnan, vårt välbefinnande och ledarskap
 • Samarbetet som bör stärkas i hjärnan sedan mänskligheten fick ett överflöd av socker, information och kontakter
 • Sammanfattning av utbildningens huvudprinciper och hur de får betydelse i såväl arbetslivet som privatlivet

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

>> Ta reda på mer och anmäl dig själv eller din chef här

Vi hjälper dig

Att veta exakt vilken utbildning som är bäst för dig och dina behov kan vara klurigt. Våra rådgivare finns här för att hjälpa dig med dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig!