Leda på distans

Distansutbildning

  • Längd: 1 halvdag online
  • Pris: 3 500 SEK *
*Moms tillkommer

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Ladda ner produktbladet här


 

Sedan pandemin slog till våren 2020 har majoriteten av medarbetare arbetat hemifrån. Det är en ny situation för de flesta, både ledare och medarbetare. För många har det fungerat bra, för vissa har det inneburit många och ibland stora utmaningar. Med ändrade förutsättningar uppstår nya behov som varje ledare behöver vara uppmärksam på och kunna hantera. Det uppstår också nya möjligheter där lärdomar och nya arbetssätt bidrar till företagets digitala utveckling och förbereder både medarbetare och ledare för den framtida hybrida arbetsplatsen. 


Utbildningsupplägg
Detaljerat innehåll 
Utbildare
Kontakta oss

För vem?

Kursen riktar sig till dig som är chef eller ledare och som vill öka din förståelse för och kunskap om att leda framgångsrikt på distans. Med ökad insikt blir du som ledare trygg i din nya situation och kan bättre möta dina medarbetares ändrade behov och företagets förväntningar.

Målsättning med distansutbildningen

Efter du genomfört utbildningen Leda på distans kommer du kunna:

  • Identifiera dina nya förutsättningar som uppstår när vi alla arbetar på distans
  • Förstå och stödja beteendeförändringar hos dina medarbetare
  • Sätta upp fungerande arbetssätt och säkerställa rätt verktyg
  • Stödja bibehållet affärsfokus och göra rätt prioriteringar
  • Ta mitt ansvar för och agera för en bra arbetsmiljö
  • Motivera och skapa gruppdynamik på distans
  • Bidra till utvecklingen av Er framtida hybrida arbetsplats

 

Kommande starter
Datum Stad  
19 maj

Leda på distans, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

19 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Distans Boka
19 maj

Leda på distans, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

19 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
klockan 09.00-12.00
Del 1

Utbildare Åsa Degermark

Åsa är konsult och jobbar primärt med ledarskapsutveckling för individ och team. Hon är också en flitigt anlitad föreläsare och utbildare. Hon har skrivit två böcker om ledarskap; ”Digitalt Ledarskap” och ”Future Boss – a guide to lead in the age of AI” som båda berör vikten av att anpassa sitt ledarskap till marknadens digitala påverkan.

Innan Åsa blev konsult var hon chef under många år i ett stort internationellt bolag. Hon har egen erfarenhet av att leda på distans och med energi och kunskap ägnar hon sig nu åt att coacha andra ledare.

Åsa Degermark | LinkedIn

Hur är distansutbildningen upplagd?

Leda på distans hålls online via videoverktyget Zoom mellan klockan 09.00-12.00. Utbildare Åsa Degermark kommer att inleda varje block med fakta och insikter, för att sedan inkludera gruppen i diskussioner på chatten eller verbalt samt kortare gruppreflektioner i breakout rooms. Bilder samt kurskompendium tilldelas dig som deltagare efter genomförd utbildning.

Detaljerat utbildningsinnehåll

Leda på distans hålls mellan 9.00-12.00. Du kommer arbeta med olika ämnesblock och varva med interaktion och paus för att skapa en god lärandemiljö.

Block 1
Ändrade förutsättningar att arbeta och leda verksamheter på distans

Block 2
Vad händer när medarbetares ramverk förändras och hur påverkas vårt grundbeteende av förändring. Här kommer du få två exempel.

Block 3
Arbetssätt och digitala verktyg som effektiviserar och samtidigt möjliggör kreativt samarbete i teamet. Vikten av mål, fokus och prioriteringar i varje medarbetares vardag och hur företagsstyrning, ledarskap och självledarskap behöver bistå.

Block 4
Vad innebär arbetsmiljöansvar och hur kan ledare bidra till fysisk och psykiskt hälsa. Hur säkerställer vi motiverade medarbetare och bidrar till gruppdynamik på distans.

Block 5
Vilka positiva effekter tar vi med oss till framtidens hybrida arbetsplats och vad innebär den?

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

>> Ta reda på mer och anmäl dig själv eller din chef här

Vi hjälper dig

Att veta exakt vilken utbildning som är bäst för dig och dina behov kan vara klurigt. Våra rådgivare finns här för att hjälpa dig med dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig!