Chef i produktionen

Distansutbildning

 • Längd: 8 halvdagar online
 • Pris: 42 000 SEK *
*Moms tillkommer

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Ladda ner produktbladet


 

Att vara chef i produktion kan ibland upplevas som att kastas in i ett flygplan och bli ombedd att både lyfta och landa. Att vara chef och ledare är en ansvarsfull roll som kan utföras mer eller mindre framgångsrikt beroende på kunskap och insikt. I distansutbildningen Chef i produktionen belyser och tränar vi på vad chefs- och ledarskapet innebär. Som chef i produktion får du ett unikt erfarenhetsutbyte och ny energi att utveckla ditt personliga ledarskap.


Skillnaden med distansutbildning
Detaljerat utbildningsinnehåll 
Programansvarig
Kontakta oss

För vem?

Distansutbildningen riktar sig till dig som är eller ska bli chef inom logistik eller varuproducerande verksamhet. Den vänder sig även till dig som varit formell chef inom produktion under en längre tid men inte gått någon ledarskapsutbildning. Du har personalansvar samt ansvar för budget och resultat. Du är en lönesättande chef och förväntas leda löne- och utvecklingssamtal. För att gå distansutbildningen krävs ingen tidigare erfarenhet eller utbildning inom ledarskap.

Målsättning med distansutbildningen

Efter du genomfört distansutbildningen Chef i produktionen är målet att du:

 • Är trygg i rollen som chef och vet vad som förväntas av dig.
 • Har kunskap i välbeprövade teorier, modeller och verktyg som utgör grunden för ett effektivt ledarskap.
 • Ökat din förståelse för kommunikationens betydelse i ledarskapet och fått praktisk träning i viktiga ledarverktyg.
 • Ökat din förmåga att anpassa ledarskapet till olika situationer utifrån medarbetares kompetens och engagemang till olika uppgifter.
 • Har fått verktyg och genuin träning för att kunna genomföra samtal med svårt innehåll.
 • Har fått inspiration och metod för att initiera och upprätthålla ett förändringsarbete.
 • Har fått kunskap och verktyg för att leda effektiva team genom olika faser.
 • Har utformat en ledarskapsfilosofi och handlingsplan för att utöva ett hållbart och personligt ledarskap.
Kommande starter
Datum Stad  

Hur är distansutbildningen upplagd?

I distansupplägget får du tillfälle att fördjupa dig i
varje tema på ett grundligt sätt, samtidigt som du
tränar och tillämpar de nya insikterna i vardagen.
Du får tid att förbereda dig inför de schemalagda
träffarna och kan i din egen takt repetera och
förstärka lärandet mellan träffarna. Allt för att
möjliggöra goda förutsättningar för en hållbar effekt.
Under onlineträffarna kommer du att få inspiration,
träning, reflektion och byta erfarenheter med andra i
en liknande roll som du.

Distansutbildningen består av schemalagda moduler
där du förväntas delta aktivt. Före och efter varje
modul har du tillgång till material där du på egen
hand förbereder, förstärker och fördjupar lärandet
med hjälp av litteratur, filmer och övningar att göra
i din vardag. Vår målsättning är att minska gapet mellan
utbildning och vardag. Du tar helt enkelt med dig
lärandet ut i ditt arbete och erfarenheten med dig in i
utbildningen.

Detaljerat utbildningsinnehåll

Hur skiljer sig distansutbildning från de andra formaten?

Mgruppens distansupplägg passar dig som:

• vill dela upp lärandet i mindre bitar för att ha tid att tillämpa delarna i din vardag.
• föredrar att inte resa bort utan kan ta del av utbildningen från din arbetsplats eller
ditt hem på ett flexibelt sätt. 
• vill ha de viktigaste verktygen i din roll som chef.
• är beredd på att lägga ner tid på att ta in viss kunskap på egen hand genom litteratur
och filmer.

Du kommer att ta del av samma teorier och modeller som i våra fysiska program. I våra internatprogram får du mer träning tillsammans med andra liksom avsatt tid för reflektion och erfarenhetsutbyte. De fysiska mötena skapar också fler informella möten med andra deltagare där du lär dig mer om dig själv och dina reaktioner. Om du föredrar att lämna jobbet och koncentrerat avsätta en samlad tid för din ledarskapsutveckling passar våra fysiska utbildningar bättre.

Oavsett vilken variant du väljer kommer du att få ett diplom om du deltar i alla delar av våra program.

Modulernas innehåll

Du ges förutsättningar att smälta kunskapen och träningen genom att innehållet delas upp i flera moduler. På så sätt kan du tillämpa dina nya insikter i vardagen, fördjupa kunskaper och förstärka önskat beteende över tid.

Innehållet i distansutbildningen handlar om tre viktiga perspektiv: att leda mig själv, andra och verksamheten.

Detaljerat utbildningsinnehåll

Varje modul består av 3-3,5 timmar onlineträning och 1,5-2 timmar självstudier

Modul 1 Introduktion: chefskap och ledarskap 

 • Chefskap – ett yrke
 • Effektivt ledarskap
 • Det dubbla representantskapet – länkrollen
 • Att gå från att vara en i gruppen till att bli chef över gruppen

Modul 2 Kommunikativt ledarskap och effektfull feedback

 • Hur utveckla en tydlig kommunikation
 • Att ge och ta emot feedback
 • Praktisk träning på feedback

Modul 3 Att anpassa ledarskapet utifrån olika situationer

 • Att skapa förutsättningar för motivation – vad behöver finnas på plats?
 • Att leda individer utifrån kompetens och uppgift
 • Att anpassa ledarskapet – olika ledarstilar beroende på medarbetarnas motivation

Modul 4 Utforskande samtal och coachande förhållningssätt

 • Vad innebär ett coachande förhållningssätt och när passar det att använda?
 • Aktivt lyssnande och frågeteknik
 • Struktur och praktisk träning på handlingsorienterat samtal

Modul 5 Skapa effektiva team och möjliggör psykologisk trygghet

 • Vad kännetecknar effektiva team
 • Att leda gruppers utveckling och att bygga tillit i en grupp – teori och verktyg
 • Att leda tillfälliga team – psykologisk trygghet som grund

Modul 6 Samtal med svårt innehåll

 • Förberedelser och struktur för professionella samtal med svårt innehåll
 • Att skapa mod och ökad förmåga att kunna genomföra samtalen
 • Genuin träning och reflektion

Modul 7 Att leda i förändring

 • Faser i förändring - reaktioner i förändring för individer och grupper
 • Vad du som chef kan göra för att uppnå önskat resultat i förändringsarbetet - verktyg och förhållningssätt
 • Förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete

Modul 8 Integrerat ledarskap

 • Hållbart ledarskap
 • Integrerat ledarskap – att få ledarskapet att hända i vardagen utifrån ditt chefsuppdrag
 • Din ledarskapsfilosofi och personliga handlingsplan

Programansvarig Öjvind Sterner

Öjvind har lång erfarenhet från produktion och bryggerinäringen i olika ledarbefattningar, som arbetsledare, samordnare och som produktionschef. Han är även programansvarig för skräddarsydda utbildningar med produktionsinriktning som genomförs i Sverige, Frankrike, Tyskland, England och USA.

Av Mgruppens öppna produktionsinriktade ledarskapsutbildningar ansvarar Öjvind för: 

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

>> Ta reda på mer och anmäl dig själv eller din chef här

Vi hjälper dig

Att veta exakt vilken utbildning som är bäst för dig och dina behov kan vara klurigt. Våra rådgivare finns här för att hjälpa dig med dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig!