Mgruppens Executive MBA slipar TV4-koncernens nyckelchefer

Chefer som är skickliga på att leda förändringar är ett centralt mål med ledarutbildningen. TV4 genomgår hela tiden stora förändringar, som ställer krav på chefer med gott självförtroende och som vågar bryta gamla mönster. Från att ha varit en TV-kanal har företaget vuxit till att omfatta ett 40-tal TV-kanaler och ett stort antal nischkanaler som TV4 Film, TV4 Fakta och TV4 Sport samt en rad nätsajter och event.

-Mgruppen visade sig vara den utbildningsleverantör som bäst kunde uppfylla våra krav på en ledarskap och managementutbildning och stämde väl överens med företagets och våra chefers skiftande behov, säger Anna-Karin Runestad, HR-direktör på TV4-gruppen.

"Med en attraktiv ledarutbildning blir vi också en mer attraktiv arbetsgivare och kan stimulera till en ökad rörlighet inom företaget"

På TV4 arbetar många yrkesgrupper, från reportrar, programledare, producenter och webbredaktörer till kameramän och projektledare. I en kreativ organisation och ett kunskapsföretag som TV4 ligger fokus på kreativitet och känsla. Med Mgruppens Executive MBA ville TV4 bredda kreatörernas kunskapsregister till att även innefatta organisation, affärskunnande och strategiskt tänkande. Anna-Karin Runestad betonar att det inte behöver vara någon motsättning mellan att vara en duktig kreatör och en välorganiserad chef, som är duktig på affärer.

-Tvärtom, genom att förena dessa egenskaper och färdigheter kan man skapa ett ännu mer effektivt och dynamiskt ledningsarbete. Men samtidigt är det viktigt att individens behov av utbildning inte glöms bort och vi är väldigt måna om att skapa personligt anpassade karriärvägar, berättar Anna-Karin.

"TV4-gruppens målsättning är att vara nordens ledande mediabolag"

Genom Mgruppens Executive MBA vill TV4 inte bara uppmuntra personlig utveckling kopplat till ett företag i ständig förändring, utan också bredda och stärka chefernas kompetens för att kunna öka rörligheten internt. Det var för ett par år sedan som TV4 började skicka nyckelchefer till Mgruppens Executive MBA. Målet är att de ska gå samtliga tre Executiveprogram; i Leadership and Management, Strategy och Finance. De chefer som valts ut har tidigare genomgått både TV4s interna grundläggande och avancerade chefsutvecklingsprogram.

- Med managementutbildningen kan vi lättare behålla duktiga medarbetare och att kunna erbjuda en attraktiv utveckling inom ledarskap är väldigt uppskattat av våra höga chefer. Många har specialiserat sig inom ett område, jobbat i samma roll i flera år och både söker och behöver nya kunskaper och utmaningar för att trivas.

Vilken är den största fördelen och nyttan med utbildningen?
- Att den leder till personlig utveckling, som resulterar i nya möjligheter och ökar våra chefers förmåga att leda förändringar. Det gör att vi kan möta både företagets och individens behov. Med en attraktiv ledarskap och managementutbildning blir vi också en mer attraktiv arbetsgivare och kan stimulera till en ökad rörlighet inom företaget. Positivt är också att deltagarna får träffa och utbyta erfarenheter med chefer från andra branscher och får möjlighet till ett externt nätverk.

Vad utmärker en bra chef?
- Att han eller hon litar på sina medarbetare, är inlyssnande och vår idealchef är tydlig i sina förväntningar utan att detaljstyra.

Hur är Mgruppen som samarbetspartner?
- Mgruppen är en väldigt professionell partner, som är lätt att samarbeta med och vi har hela tiden en kontinuerlig dialog för bästa möjliga affärsnytta.Här kan du läsa ännu mer om Nordens största Executive MBA
Mgruppens Executive MBA