Banken som företagsanpassade Executive MBA för sin ledningsgrupp

När företagets VD Christer Trägårdh talar om personalen som företagets viktigaste resurs är det långt ifrån någon direktörsfloskel. Han investerar mycket medvetet i sina medarbetares vidareutveckling.

- Alla våra chefer går löpande utbildningar hela tiden. Vi har ett ledarskapsprogram själva med föreläsningar och så skickar vi alla våra nya chefer till Mgruppens utbildning för nyblivna chefer och senare till utbildningen Ledarskap för erfarna chefer när de blivit mer erfarna, berättar han.

Dessutom går bankens ledningsgrupp hela eller delar av Mgruppens Executive MBA som består av de tre delprogrammen Master of Leadership & Management, Master of Strategy och Master of Finance. I alla delar ingår både teori och praktik. Samtliga fem i ledningsgruppen gick Master of Finance tillsammans som ett företagsinternt program, vilket är en unik lösning.

- Jag har aldrig upplevt en så bra utbildning, den var outstanding. Halva den rapport vi skrev tillsammans blev bankens affärsplan som nu har tagits av styrelsen, berättar Christer. Med handledarnas hjälp kunde vi se över hur vi jobbar med våra ekonomiska styrmål. Vad mäts och vad mäts inte? Och hur? Vi fick nya infallsvinklar och mer samsyn eftersom vi har jobbat fram styrdokumenten tillsammans.

Utbildningsdeltagarna valde att resa till Stockholm och Göteborg där lärarna fanns i stället för att hålla utbildningen på hemmaplan. De två sista modulerna i programmet gick deltagarna var för sig för att få kontakter med chefskollegor i andra företag och dra lärdom av hur de arbetar.

Strategy-programmet hålls delvis på Ashridge Business School i London och Leadership & Managementprogrammet innebär veckor i Bryssel och Boston med forskare från Harvard och MIT.

Hur har utbildningen påverkat cheferna?

- Allting går fortare nu. Det har blivit lättare när alla har samma bakgrund och förståelse för vad som gäller. Plus att vi har byggt modellerna själva, det är en stor besparing, säger Christer Trägårdh.

John Ylander som är ansvarig för Executive Programs på Mgruppen hoppas att fler kunder ska se fördelarna med att genomföra en masterutbildning internt.

- Det ser dyrare ut på papperet, men i själva verket är det mer kostnadseffektivt med en företagsanpassad Master eftersom ledningsgruppen samtidigt genomför en rejäl konsultinsats på det egna företaget. Utbildningen utmynnar i en genomarbetad rapport som kan presenteras för en styrelse eller företagsledning.

- Vi tycker att Mgruppens utbildningar är exceptionellt bra, säger Christer Trägårdh. Deras sätt att lära ut passar med vår syn på ledarskap och vår egen ledarskapsfilosofi. Vi hade behov av vidareutveckling och det här tar verksamheten till nästa nivå.