"Projektledarutbildningen är ett utvecklingsprogram som skapat resultat både för mig och för min organisation"

- I ett projekt testas nya idéer och arbetsmetoder för att se hur man kan förbättra verksamheten. Det tycker jag är roligt, då jag tycker förändring är roligt. Som personalstrateg i Härnösands kommun ansvarar jag för projekt som ska ge ett fullgott stöd för organisationens övergripande kompetensförsörjningsbehov. Det var med denna bakgrund som jag sökte mig till Mgruppens projektledarutbildning i Stockholm.

Mina referenser på Mgruppen har varit mycket positiva därför kändes det tryggt att välja just Mgruppen. Programupplägg och innehåll upplevdes professionellt, både helheten och detaljerna. Genomförandet överträffade mina förväntningar! Inte minst då jag fick möjlighet att reflektera och diskutera, både med en mycket duktig utbildningsledare och med övriga deltagare. Projektledarutbildningen är en utbildning i projektledning och ledarskap som skapat resultat, både för mig och för min organisation. Jag känner mig mycket mer stärkt i min roll.

Gudrun Forslund, Härnösands Kommun