Westinghouses Training Manager om samarbetet med Mgruppen

- Vi på Westinghouse har samarbetat med Mgruppen i flera år. Alla våra nya chefer går Mgruppens öppna ledarskapsutbildning Ny som chef  som erbjuder träning i bl a situationsanpassat ledarskap, delegering och konflikthantering. Vilket vi bedömer är viktiga och nödvändiga kompetenser för att kunna hantera vardagen som chef.

Utöver det så har vi också anlitat Mgruppen för med skräddarsydda utbildningar till våra seniora chefer där tyngdpunkten har legat på erfarenhetsutbyte, rollspel och dialog. Såväl de öppna programmen som skräddarsydda programmen har varit mycket uppskattade av våra chefer.

Ingela Lundberg - Training & Learning Manager Human Resources
Westinghouse Electric Sweden AB

 

Läs mer om våra företagsanpassade utbildningar
Företagsanpassat