Anna-Maria på Westinghouse Electric: utbildningen Ny som chef har gett mig det jag behöver för att vara trygg

Företaget hade tagit ett övergripande beslut att alla nya chefer skulle delta i Mgruppens ledarskapsutbildning för nya chefer. Syftet var att vi skulle få en gemensam plattform och ledarspråk i hela organisationen. Även om alla utvecklas åt olika håll, så var det viktigt för ledningen att vi alla ska stå på samma grund.


Hur känns det efter utbildningen?

  • Ny som chef  har gett mig ökad trygghet i min chefsroll. Blandningen av teorier och övning var ett effektivt sätt att tänka sig in i situationer på hemmaplan.

  • Under utbildningen har jag insett vikten av att anpassa mitt ledarskap. Mina medarbetare behöver olika typ av stöd beroende på sin kompetens och erfarenhet. Det finns inte en lösning som gäller i alla situationer.

  • Jag har fått ökad förståelse för både mitt eget och andras beteende, något som har gjort att jag vågar ställa krav, både på mig själv och på min omgivning. Utbildningen Ny som chef har gett mig det jag behöver för att vara trygg i rollen. Nu vågar jag vara synlig och tydlig som chef.

 

Anna-Maria Arvidsson, Westinghouse Electric Sweden AB
Ny som chef 2008