- En mycket bra grundläggande ledarskapsutbildning!

Mina två viktigaste lärdomar av utbildningen är:

  • Ödmjukhet inför de många utmaningar man som ledare kan ställas inför men även att det finns bra verktyg att tillgå.
  • Förståelse för de grundläggande skillnaderna mellan chefskap och ledarskap

Staffan Lindmark, PTS

Ledarskap för icke-chefer, 2011