Pedagogik

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg, erfarenhet och handledare som ställer individen i fokus, skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap.

Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning. Återupplev kommunikation.

Det personliga ledarskapet utvecklas inte av att läsa en bok eller titta på en film; det utvecklas under dialog med människor som inte dömer dig eller känner till din situation.