UGL

Internatutbildning

  • Längd: 5 dagar
  • Pris: 19 700 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Mgruppen är en av landets mest anlitade arrangörer för UGL (Utveckling av Grupp och Ledare). UGL ger dig unika kunskaper med fokus på personlig utveckling och ledarskap. Utbildningen bygger på vetenskapligt prövade teorier om ledarskap och grupputveckling.

Målgrupp

UGL är lämplig för såväl personer som har en arbetsledande befattning som för alla som ingår i en arbetsgrupp. UGL kan upplevas som en krävande kurs varför du bör vara utvilad och i god balans inför kursstart. UGL är en utbildning och kan inte användas för att lösa en personlig krissituation.

Metodik

UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning och skiljer sig därmed från traditionell inlärning. Deltagarna går igenom en följd av gemensamma upplevelser, vilka man sedan diskuterar tillsammans i gruppen. Deltagarna överför skeendet under UGL-kursen till sin egen arbetsgrupp där hemma. Korta teoripass ingår också.

Målsättningar

Att bli effektivare som gruppmedlem och/eller ledare genom att:
• uppnå ökad självkännedom
• förbättra förmågan att kommunicera
• öka förmågan att ge och ta emot feedback
• kunna upptäcka och hantera konflikter
• kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling
• förstå behovet av olika ledarstilar
• få erfarenhet av gruppdynamiska situationer

Fyll i din e-postadress för att ladda ner fullständig programinformation


*Läs hela integritetspolicyn här.
 
Kommande starter
Datum Stad  
01 okt

UGL, Båstad - 2 platser kvar

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

01 okt - 05 okt

Hovs hallar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Båstad - 2 platser kvar Boka
01 okt - 05 okt

UGL, Båstad - 2 platser kvar

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

01 okt - 05 okt

Hovs hallar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar
01 okt

UGL, Stockholm - 1 plats kvar

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

01 okt - 05 okt

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm - 1 plats kvar Boka
01 okt - 05 okt

UGL, Stockholm - 1 plats kvar

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

01 okt - 05 okt

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar
15 okt

UGL, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

15 okt - 19 okt

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
15 okt - 19 okt

UGL, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

15 okt - 19 okt

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar
05 nov

UGL, Göteborg

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

05 nov - 09 nov

Två Skyttlar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Göteborg Boka
05 nov - 09 nov

UGL, Göteborg

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

05 nov - 09 nov

Två Skyttlar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar
05 nov

UGL, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

05 nov - 09 nov

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
05 nov - 09 nov

UGL, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

05 nov - 09 nov

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar
19 nov

UGL, Båstad

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

19 nov - 23 nov

Hovs hallar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Båstad Boka
19 nov - 23 nov

UGL, Båstad

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

19 nov - 23 nov

Hovs hallar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar
19 nov

UGL, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

19 nov - 23 nov

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
19 nov - 23 nov

UGL, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

19 nov - 23 nov

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar

Priser (exklusive moms) för kost & logi fem dagar tillkommer på respektive ort:

Stockholm: 9 300 kr/person
Göteborg: 9 100 kr/person
Skåne: 8 700 kr/person

Susanne Markovska - Programansvarig Mgruppen

Programansvarig Susanne Markovska

Jag vill bidra till ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Mitt personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i mina program, där vi både utmanar och stöttar våra deltagare i sin utvecklingsprocess.

Av de fasta programmen ansvarar Susanne för:

  • Executive Master of Human Resources
  • Ledarskap för erfarna chefer
  • Förstärk ditt ledarskap
  • Leda andra chefer
  • UGL
Glad kvinna bakom glasruta i ett möte

Chef- och ledarforum

För samtliga chefer till deltagare på någon av våra utbildningar erbjuder vi en kostnadsfri halvdagsutbildning; en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt på utbildningsinsatsen. 

Även öppen för alla som är intresserade mer av Mgruppens pedagogik och utbud.

Mer info & anmälan

Ladda ner fullständig information om utbildningen