UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

Internatutbildning

 • Längd: 5 dagar
 • Pris: 21 300 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Här kan du läsa om hur vi genomför trygga utbildningar under covid-19

UGL – Utveckling av Grupp och Ledare – är en klassiker inom ledarskapsutbildning. Utbildningen ger dig djupgående insikter om dig själv och en konkret upplevelse av gruppdynamik och hur en grupp utvecklas med tiden. Vare sig det är din första utbildning inom området eller om du har gått ”allt”, så kommer du att få nya erfarenheter och kunskaper som du har stor nytta av på hemmaplan.

Målsättning med utbildningen

Efter utbildningen kommer du vara medveten och få handlingskraft som ledare eller medlem i en grupp genom att: 

 • få ökad självkännedom – med fokus på hur du påverkar och påverkas av andra
 • förbättra förmågan att kommunicera
 • öka förmågan att ge och ta emot feedback
 • ökad förståelse för värderingars inverkan på relationer och ledarskap
 • kunna upptäcka och hantera konflikter
 • kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling
 • förstå behovet av olika ledarstilar
 • inse känslors inverkan på individer och grupper
 • få erfarenhet av gruppdynamiska situationer

För vem?

”Alla borde gå en UGL utbildning” är en mening som många deltagare yttrat. Om du har ett uppdrag som ledare eller på annat sätt arbetar med grupper i organisation är det helt nödvändigt att förstå sig på grupper, men det är relevant även för dig som ”bara” arbetar i en grupp för att få konkreta kunskaper inom området.

Alla som arbetar med eller i grupper och är nyfikna på att lära sig mer om grupp, ledarskap, andra människor och sig själva kan gå UGL. Du som gått UGL för längesedan och vill göra om kursen kan med fördel göra det; konceptet har utvecklats med tiden och om du gick den för ett antal år sedan kan det vara helt rätt att gå den igen!

Hur går en UGL utbildning till?

UGL utbildningen hålls på internat under fem dagar i följd. Gruppen består av minst åtta och max tolv personer som inte känner varandra sedan tidigare; en så kallad främlingsgrupp. Tanken med det är att ge förutsättningar för största möjliga öppenhet och för att många olika perspektiv ska finnas med i rummet.

Två handledare håller i ramarna och stödjer processen. Pedagogiken är upplevelsebaserad vilket innebär en blandning av övningar, dialog, reflektion och teori, med uppmärksamhet på det som händer ”här och nu” och att sätta ord på det som sker.

Här kan du ladda ner den fullständiga programinformationen för utbildningen


 
Kommande starter
Datum Stad  
17 okt

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

17 okt - 21 okt

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
17 okt - 21 okt

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

17 okt - 21 okt

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar
14 nov

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

14 nov - 18 nov

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
14 nov - 18 nov

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

14 nov - 18 nov

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar
14 nov

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare, Skåne

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

14 nov - 18 nov

Klitterhus

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Skåne Boka
14 nov - 18 nov

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare, Skåne

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

14 nov - 18 nov

Klitterhus

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar
05 dec

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

05 dec - 09 dec

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
05 dec - 09 dec

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

05 dec - 09 dec

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar
16 jan

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

16 jan - 20 jan

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
16 jan - 20 jan

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

16 jan - 20 jan

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar
16 jan

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare, Skåne

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

16 jan - 20 jan

Klitterhus

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Skåne Boka
16 jan - 20 jan

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare, Skåne

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

16 jan - 20 jan

Klitterhus

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat - Sundsgården Hotell & Konferens
5 dagar
13 feb

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

13 feb - 17 feb

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
13 feb - 17 feb

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

13 feb - 17 feb

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar
13 mar

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

13 mar - 17 mar

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
13 mar - 17 mar

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

13 mar - 17 mar

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar
20 mar

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare, Göteborgsområdet

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

20 mar - 24 mar

Två Skyttlar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Göteborgsområdet Boka
20 mar - 24 mar

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare, Göteborgsområdet

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

20 mar - 24 mar

Två Skyttlar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar

Kost & logi för fem dagar tillkommer med 9 500 kr/person (exklusive moms)

Programansvarig Susanne Markovska

Susanne bidrar med ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Hennes personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i alla hennes program, som både utmanar och stöttar våra deltagare i sin utvecklingsprocess.

Av de fasta programmen ansvarar Susanne för:

 

Vanliga frågor om UGL

Hur viktigt är det vem som handleder din UGL-kurs? Vilka övningar går man igenom? Hur skiljer sig utbildningen idag från hur det var förr? Finns det tillfällen när man inte bör gå UGL?

Är du intresserad av att gå UGL men vill veta mer om utbildningen? Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått genom åren!

Läs mer om UGL

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

>> Ta reda på mer och anmäl dig själv eller din chef här

Vi hjälper dig

Att veta exakt vilken utbildning som är bäst för dig och dina behov kan vara klurigt. Våra rådgivare finns här för att hjälpa dig med dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig!