Teamledarskap i produktion

Dagutbildning

  • Längd: 3 dagar (internat)
  • Pris: 15 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA