Projektledarprogrammet

Internatutbildning

  • Längd: 2+2+2 dagar
  • Pris: 39 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA