Projektledning och ledarskapsutbildning i ett program. Projektledarprogrammet hos Mgruppen

Projektledarprogrammet

Internatutbildning

 • Längd: 2+2+2 dagar
 • Pris: 39 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Alla effektiva grupper har en sak gemensamt – ett gott ledarskap. En professionell projektledare med goda kunskaper om verktygen och sina specifika förutsättningar har störst möjlighet att leda effektiva och lönsamma projekt.

Målgrupp

Programmet är den kompletta projektledarutbildningen som förser dig med metoder, verktyg och erfarenheter för att hantera hela livscykeln i ett projekt. Det unika med projektledarutbildningen är att vi lägger stor vikt vid den avgörande rollen du har som projektledare – ledarskapsrollen. Hur sätter jag ihop en projektgrupp som matchar och fungerar väl tillsammans? Hur leder jag teamet effektivt för bästa resultat?

Syfte

Projektledarutbildningen är utformat kring praktiska modeller för projekthantering och ledarskap och hur man skapar balans mellan dessa. Du ska bli mer bekväm i projektplanerandet, projektstrukturen och i mötet med kund, projektgrupp samt övriga intressenter. Du ska helt enkelt kunna driva stora projekt självständigt och effektivt, och därmed skapa framgång för din organisation. Programmet ger dig en god förberedande grund för IPMA-certifieringen så du kan validera din internationella projektledarkompetens. 

Ur innehållet

Projektledaren och gruppen

 • Projektledarrollen
 • Projektsimulering
 • Gruppers utveckling över tiden
 • Teamroller
 • Återkoppling som ledarverktyg
 • Kommunikation

Projektledaren och strukturen

 • Projektstyrning och projektmodeller
 • Projektets olika faser, beslut, dokument och roller
 • Projektplanering
 • Projektstyrning
 • Projektekonomi

Projektledaren och verksamheten

 • Konflikter och konflikthantering
 • Tillämpad projekthantering i skarpt läge - vi kör ett projekt från start till mål
 • Stress och stresshantering

Fyll i din e-postadress för att ladda ner fullständig programinformation


*Läs hela integritetspolicyn här.
 
Kommande starter
Datum Stad  
20 sep

Projektledarprogrammet, Stockholm - Fullt

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

20 sep - 21 sep

Skogshem & Wijk

18 okt - 19 okt

Skogshem & Wijk

15 nov - 16 nov

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm - Fullt Väntelista
20 sep - 21 sep

Projektledarprogrammet, Stockholm - Fullt

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

18 okt - 19 okt

Skogshem & Wijk

15 nov - 16 nov

Skogshem & Wijk

20 sep - 21 sep

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
18 okt - 19 okt
Internat
Del 2
15 nov - 16 nov
Internat
Del 3
29 nov

Projektledarprogrammet, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

29 nov - 30 nov

Skogshem & Wijk

10 jan - 11 jan

Skogshem & Wijk

07 feb - 08 feb

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
29 nov - 30 nov

Projektledarprogrammet, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

07 feb - 08 feb

Skogshem & Wijk

10 jan - 11 jan

Skogshem & Wijk

29 nov - 30 nov

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
10 jan - 11 jan
Internat
Del 2
07 feb - 08 feb
Internat
Del 3

Ladda ner fullständig information om utbildningen


 

Chef- och ledarforum

För samtliga chefer till deltagare på någon av våra utbildningar erbjuder vi en kostnadsfri halvdagsutbildning; en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt på utbildningsinsatsen. 

Även öppen för alla som är intresserade mer av Mgruppens pedagogik och utbud.

Mer info & anmälan