Ny som chef

Internat

 • Längd: 3+3 dagar
 • Pris: 40 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Dagutbildning

 • Längd: 2+2+2 dagar
 • Pris: 39 000 SEK *
*Moms tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Grattis till ditt nya spännande yrke! Chefsrollen kommer att bli en stor energikälla och ge dig gråa hår samtidigt. Nu behöver du bara lära dig jobbet. Hur duktig måste du vara för att gå Ny som chef hos Mgruppen? Hur blank kostym måste du ha? Och hur många högskolepoäng i ryggen? Vårt svar är enkelt – kom som du är.

Målgrupp

Ny som chef är marknadens mest etablerade kurs för dig som första gången blivit chef med upp till två års erfarenhet som formell chef.

Syfte

Syftet är att stärka din förmåga att möta de situationer som du står inför i din verksamhet. Du får ta del av forskning och teorier som du kan omsätta till ditt praktiska vardagsarbete som chef. Du får möjligheter att dela erfarenheter med andra i samma situation, du får träna och testa olika lösningar, du får lära dig mer om de handlingsalternativ du har. Chefskap utövas inte bara på ett sätt – det handlar om att göra rätt sak vid rätt tillfälle, i rätt situation. Ny som chef hjälper dig att hitta den rätta vägen – inte alltid den lätta, men alltid den rätta.

Ur innehållet

 • Chefskap – ett yrke
 • Det dubbla representantskapet – ”Länkrollen”
 • Att gå från att vara en i gruppen till att bli chef över gruppen
 • Vad innebär arbetsgivaransvaret? – en orientering om det arbetsrättsliga ansvaret, arbetsmiljöansvaret, LAS, MBL, diskriminering, anställning/uppsägning, ledighet, arbetstid, mm
 • Målformuleringar, målarbete
 • Delegering; ett verktyg för ökad effektivitet och utveckling
 • Att utvärdera prestation
 • Att ge och ta emot feedback
 • Situationsanpassat Ledarskap, SLII® - en grundlig genomgång av modell och förhållningssätt
 • Lärstilar – hur nå alla med information?
 • Hur utveckla en tydlig kommunikation
 • Coaching
 • Konflikthantering – i en hanterad konflikt finns inga förlorare
 • Samtal om svåra saker
 • Medling – att hantera konflikter mellan andra
 • Personlig handlingsplan

Lär dig mer om personligt ledarskap och vår pedagogik.

Fyll i din e-postadress för att ladda ner fullständig programinformation


*Läs hela integritetspolicyn här.
 
Kommande starter
Datum Stad  
10 okt

Ny som chef, Stockholm - 1 plats kvar

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

10 okt - 12 okt

Skogshem & Wijk

14 nov - 16 nov

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm - 1 plats kvar Boka
10 okt - 12 okt

Ny som chef, Stockholm - 1 plats kvar

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

14 nov - 16 nov

Skogshem & Wijk

10 okt - 12 okt

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
14 nov - 16 nov
Internat
Del 2
07 nov

Ny som chef, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

07 nov - 09 nov

Skogshem & Wijk

05 dec - 07 dec

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
07 nov - 09 nov

Ny som chef, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

05 dec - 07 dec

Skogshem & Wijk

07 nov - 09 nov

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
05 dec - 07 dec
Internat
Del 2
07 nov

Ny som chef, Göteborg

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

07 nov - 09 nov

Två Skyttlar

05 dec - 07 dec

Två Skyttlar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Göteborg Boka
07 nov - 09 nov

Ny som chef, Göteborg

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

05 dec - 07 dec

Två Skyttlar

07 nov - 09 nov

Två Skyttlar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
05 dec - 07 dec
Internat
Del 2
Glad kvinna bakom glasruta i ett möte

Chef- och ledarforum

För samtliga chefer till deltagare på någon av våra utbildningar erbjuder vi en kostnadsfri halvdagsutbildning; en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt på utbildningsinsatsen. 

Även öppen för alla som är intresserade mer av Mgruppens pedagogik och utbud.

Mer info & anmälan