Grundläggande Ledarskapsprogrammet

Internatutbildning

  • Längd: 3+3 dagar
  • Pris: 37 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Dagutbildning

  • Längd: 2+2+2
  • Pris: 35 000 SEK *
*Moms tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA