Executive Master of Strategy

Internatutbildning

  • Längd: 15 dagar (5 x 3)
  • Pris: 95 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA