Executive Master of Leadership & Management

Internatutbildning

  • Längd: 21 dagar (7 x 3)
  • Pris: 149 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA