Executive Master of Human Resources

Internatutbildning

  • Längd: 12 dagar (4 x 3)
  • Pris: 77 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA