Strategiskt
fokus

Se filmen

Executive Master of Human Resources

Internatutbildning

 • Längd: 12 dagar (4 x 3)
 • Pris: 77 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Du som arbetar med HR-frågor har större möjligheter än någonsin att bidra med innovativa analyser och slutsatser för att stärka din organisations effektivitet och utvecklingsförmåga.

Målgrupp

Du arbetar på personal/HR-avdelningen eller med HR-frågor i organisationen som personal/ HR-chef eller specialist, kompetensutvecklare eller utbildningsansvarig. Det viktiga är att du arbetar på en strategisk nivå inom Human Resources.

Du har gedigen erfarenhet och är redo för nästa utmaning. Du vill veta mer om företagsledningens villkor. Du vill skapa din egen roll i verksamheten. Din yrkesroll ställer krav på att du skall kunna bidra med HR-kompetens med utgångspunkt från en helhetssyn på verksamheten . Ansvaret i din nuvarande eller framtida roll går därmed bortom specialistens. Eftersom HR-strategin går hand i hand med affärs-/verksamhetsstrategin har du stor fördel av att förstå din strategiska roll och kunna arbeta långsiktigt.

Syfte

För att utveckla ett strategiskt tänkande krävs nya perspektiv och infallsvinklar som vilar både på en vetenskaplig grund och praktiska erfarenheter. Vi hjälper dig med verktyg, modeller och handfasta övningar i syfte att ge en så bred bas som möjligt för att du skall lyckas i ditt HR-arbete. Du ökar därmed dina egna och ditt företags möjligheter att nå nya nivåer. Programmet stärker din förmåga att analysera och driva igenom viktiga förändringar.

Ur innehållet

 • HR´s strategiska uppgifter
 • HR som resursutvecklare
 • HR som förändrare
 • HR i ledningsarbetet

Fyll i din e-postadress för att ladda ner fullständig programinformation


*Läs hela integritetspolicyn här.
 
Kommande starter
Datum Stad  
06 feb

Executive Master of Human Resources, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

06 feb - 08 feb

Skogshem & Wijk

20 mar - 22 mar

Skogshem & Wijk

07 maj - 09 maj

Skogshem & Wijk

11 jun - 13 jun

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
06 feb - 08 feb

Executive Master of Human Resources, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

11 jun - 13 jun

Skogshem & Wijk

07 maj - 09 maj

Skogshem & Wijk

20 mar - 22 mar

Skogshem & Wijk

06 feb - 08 feb

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
20 mar - 22 mar
Internat
Del 2
07 maj - 09 maj
Internat
Del 3
11 jun - 13 jun
Internat
Del 4

Petra Kron Forsling, HR chef Spångs-Tensta Stadsdelsförvaltning, om Mgruppens Executive Master of Human Resources.

Det jag uppskattade mest var kvaliteten på föreläsarna. Man fick ord på det som man har gått och tänkt på; och hjälp att sätta in det i sammanhang som man kanske inte själv har sett. 

Förutom föreläsarna så var deltagarna den stora behållningen. Väldigt varierade verksamheter, men det är intressant hur man sitter med samma problemformuleringar. Vi har fortfarande kontakt och slänger ut frågor till varandra. Så vi som gick programmet har bildat ett nätverk och har nytta av varandra i smått och stort.

Björn Kjellman, Processledare HR på Försvarsmakten, om Mgruppens Executive Master of Human Resources.

Föreläsarna gav oss kunskap om såväl nya som kända ämnen, såväl kommunikation, innovation som strategi. Utöver det så fick jag ett väldigt bra utbyte med de andra kursdeltagarna, där vi tillsammans fick möta väldigt intressanta frågeställningar. Det var mycket relevant och det var mycket som jag kunde applicera. 

Jag tyckte att programmet hade en väldigt härlig inramning - Väldigt tydlig struktur och återkoppling.

Susanne Markovska - Programansvarig Mgruppen

Programansvarig Susanne Markovska

Jag vill bidra till ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Mitt eget personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt och det avspeglas i mina program där vi både utmanar och stöttar våra deltagare i sin utvecklingsprocess. Av de fasta programmen ansvarar Susanne för:

 • Executive Master of Human Resources
 • Ledarskap för erfarna chefer
 • Förstärk ditt ledarskap
 • Leda andra chefer
 • UGL

Ladda ner fullständig information om programmet