Executive Master of Finance

Internatutbildning

 • Längd: 15 dagar (5 x 3)
 • Pris: 89 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Många chefer har behov av djupare insikter i ekonomisk analys. Minskad osäkerhet kring redovisning och finansiella samband kan spara tid och pengar. Den interna kommunikationen och besluten snabbas upp samtidigt som de nyvunna kunskaperna kan ge stora positiva effekter på lönsamheten.

Målgrupp

Du är troligtvis chef i en operativ ledningsgrupp. Din yrkesroll ställer krav på att du skall kunna bidra till ledningsarbetet med en helhetssyn - ansvaret i din nuvarande eller framtida roll går därmed bortom specialistrollens.

Sammanfattningsvis är detta utbildningen för dig som:

 • vill bredda och fördjupa dina kunskaper inom finansiell ekonomi och redovisning
 • vill få ett helhetsperspektiv på hur ett finansiellt perspektiv kan bidra till affärsutveckling
 • behöver nya perspektiv och inspiration för att utveckla verksamheter
 • vill ha en utbildning som vilar på vetenskaplig grund
 • har gedigen erfarenhet och är redo för nästa utmaning 
 • vill skaffa ett kvalificerat nätverk

Syfte

Executive Master of Finance utgår från ett helhetsperspektiv på ekonomi där de finansiella och redovisningstekniska frågorna placeras i ett strategiskt sammanhang. Syftet med programmet är att du ska lära dig de senaste rönen inom finansiell ekonomi och redovisning - kombinerat med ett praktiskt perspektiv. Efter utbildningen skall du ha erhållit en förståelse för hur ett ekonomiskt tänkande i vardagen kan bidra till att lyfta effektiviteten och lönsamheten i ditt företag. Under utbildningen kommer vi att analysera en rad företag som har tagit nya initiativ för att bryta gamla, invanda beteenden och mönster.

Ur innehållet

 • Intern redovisning
 • Investeringskalkylering
 • Kapitalstruktur
 • Företagsvärdering
 • Finansiell planering och budgetering
 • Drivkrafter för värdeskapande
 • Kostnads- och lönsamhetsanalys
 • Incitamentssystem
 • Nyckeltalsanalys
 • Kassaflödesanalys
 • Finansiell rapportering

Fyll i din e-postadress för att ladda ner fullständig programinformation


*Läs hela integritetspolicyn här.
 
Kommande starter
Datum Stad  
14 nov

Executive Master of Finance, Stockholm 2018/2019

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

14 nov - 16 nov

Skogshem & Wijk

23 jan - 25 jan

Skogshem & Wijk

13 mar - 15 mar

Såstaholm Konferens

07 maj - 09 maj

Såstaholm Konferens

12 jun - 14 jun

Såstaholm Konferens

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm 2018/2019 Boka
14 nov - 16 nov

Executive Master of Finance, Stockholm 2018/2019

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

12 jun - 14 jun

Såstaholm Konferens

07 maj - 09 maj

Såstaholm Konferens

13 mar - 15 mar

Såstaholm Konferens

23 jan - 25 jan

Skogshem & Wijk

14 nov - 16 nov

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Skogshem & Wijk
Del 1
23 jan - 25 jan
Skogshem & Wijk
Del 2
13 mar - 15 mar
Såstaholm Konferens
Del 3
07 maj - 09 maj
Såstaholm Konferens
Del 4
12 jun - 14 jun
Såstaholm Konferens
Del 5

Programansvarig Gunnar Åkesson

Gunnar har en bakgrund som forskare och lärare i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit programansvarig och teamledare för företagsinterna program vid Institutet för Företalgsledning (IFL) och programansvarig för både skräddarsydda och öppna ledarutvecklingsprogram vid Handelshögskolan Executive Education.

Vid sidan av programledarrollen verkar även Gunnar som coach och handledare till nyckelbefattningshavare. Han arbetar dessutom som konsult och rådgivare i affärs- och ledarutvecklingsfrågor med fokus på förändring och kommunikation.

Ladda ner fullständig information om programmet