Executive Master of Finance

Internatutbildning

 • Längd: 15 dagar (5 x 3 dgr)
 • Pris: 99 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Många chefer har behov av djupare insikter i ekonomisk analys. Minskad osäkerhet kring redovisning och finansiella samband kan spara tid och pengar. Den interna kommunikationen och besluten snabbas upp samtidigt som de nyvunna kunskaperna kan ge stora positiva effekter på lönsamheten.

Målsättning med utbildningen

Executive Master of Finance utgår från ett helhetsperspektiv på ekonomi där de finansiella och redovisningstekniska frågorna placeras i ett strategiskt sammanhang. Syftet med programmet är att du ska lära dig de senaste rönen inom finansiell ekonomi och redovisning - kombinerat med ett praktiskt perspektiv. Efter utbildningen skall du ha erhållit en förståelse för hur ett ekonomiskt tänkande i vardagen kan bidra till att lyfta effektiviteten och lönsamheten i ditt företag. Under utbildningen kommer vi att analysera en rad företag som har tagit nya initiativ för att bryta gamla, invanda beteenden och mönster.

Målgrupp

Du är troligtvis chef i en operativ ledningsgrupp eller strävar efter att nå dit. Du kan även på annat sätt aktivt bidra till att driva och leda verksamheten. Din yrkesroll har krav på att du bidrar till ledningsarbetet med en helhetssyn - ansvaret i din nuvarande eller framtida roll går därmed bortom specialistrollens. Sammanfattningsvis är detta utbildningen för dig som:

 • vill bredda och fördjupa dina kunskaper inom finansiell ekonomi och redovisning
 • vill få ett helhetsperspektiv på hur ett finansiellt perspektiv kan bidra till affärsutveckling
 • behöver nya perspektiv och inspiration för att utveckla verksamheter
 • vill ha en utbildning som vilar på vetenskaplig grund
 • har gedigen erfarenhet och är redo för nästa utmaning 
 • vill skaffa ett kvalificerat nätverk

Våra starkaste ambassadörer är våra deltagare

Du som väljer att gå Mgruppen Executive MBA kommer få en utbildning som utvecklas tillsammans och med hjälp av våra deltagare. På frågan om deltagarna skulle rekommendera programmet så har alla genomgående svarat 10 av 10 vid utvärderingarna och ger oss betyget 100 av 100 i Net Promoter Score som mäter kundlojalitet. För kundnöjdhet rankar de oss 5,5 av 6 i genomsnittligt betyg.

Det gör våra deltagare till våra starkaste ambassadörer som alla skulle rekommendera masterprogrammen vidare, vilket är något vi är väldigt stolta över. 

Delar ur innehållet

 • Intern redovisning
 • Investeringskalkylering
 • Kapitalstruktur
 • Företagsvärdering
 • Finansiell planering och budgetering
 • Drivkrafter för värdeskapande
 • Kostnads- och lönsamhetsanalys
 • Incitamentssystem
 • Nyckeltalsanalys
 • Kassaflödesanalys
 • Finansiell rapportering

Cecilia Warrol om varför hon valde Executive Master of Finance

Cecilia är civilingenjör med lång erfarenhet inom både projektledning och Business intelligence. Idag arbetar hon som Programme Director på Teknikföretagens innovationsprogram för  tillverkningsindustrin Produktion2030.

I filmen möter vi Cecilia när hon går programmet Master of Finance och får ta del av hennes upplevelse och varför hon valde att gå just en Executive MBA.

Här kan du ladda ner fullständig information om programmet


 
Kommande starter
Datum Stad  
16 nov

Executive Master of Finance, Stockholm - Väntelista

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

16 nov - 18 nov

Skogshem & Wijk

18 jan - 20 jan

Skogshem & Wijk

15 mar - 17 mar

Bergendal

19 apr - 21 apr

Bergendal

24 maj - 26 maj

Bergendal

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm - Väntelista Väntelista
16 nov - 18 nov

Executive Master of Finance, Stockholm - Väntelista

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

24 maj - 26 maj

Bergendal

19 apr - 21 apr

Bergendal

15 mar - 17 mar

Bergendal

18 jan - 20 jan

Skogshem & Wijk

16 nov - 18 nov

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
18 jan - 20 jan

Executive Master of Finance, Stockholm - Väntelista

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

24 maj - 26 maj

Bergendal

19 apr - 21 apr

Bergendal

15 mar - 17 mar

Bergendal

18 jan - 20 jan

Skogshem & Wijk

16 nov - 18 nov

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 2
15 mar - 17 mar

Executive Master of Finance, Stockholm - Väntelista

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

24 maj - 26 maj

Bergendal

19 apr - 21 apr

Bergendal

15 mar - 17 mar

Bergendal

18 jan - 20 jan

Skogshem & Wijk

16 nov - 18 nov

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 3
19 apr - 21 apr

Executive Master of Finance, Stockholm - Väntelista

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

24 maj - 26 maj

Bergendal

19 apr - 21 apr

Bergendal

15 mar - 17 mar

Bergendal

18 jan - 20 jan

Skogshem & Wijk

16 nov - 18 nov

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 4
24 maj - 26 maj

Executive Master of Finance, Stockholm - Väntelista

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

24 maj - 26 maj

Bergendal

19 apr - 21 apr

Bergendal

15 mar - 17 mar

Bergendal

18 jan - 20 jan

Skogshem & Wijk

16 nov - 18 nov

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 5

Programansvarig Gunnar Åkesson

Gunnar är Ekon. Dr och har en bakgrund som forskare och lärare i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit programansvarig och teamledare för företagsinterna program vid Institutet för Företalgsledning (IFL) och programansvarig för både skräddarsydda och öppna ledarutvecklingsprogram vid Handelshögskolan Executive Education.

Vid sidan av programansvarigrollen för Executive Master of Finance och Management Acceleration Program verkar Gunnar som coach och handledare till nyckelbefattningshavare. Han arbetar dessutom som konsult och rådgivare i affärs- och ledarutvecklingsfrågor med fokus på förändring och kommunikation.

Deltagare om Master of Finance

Anna Linder berättar om hur hon i sin HR-roll fått stor användning av de kunskaper hon fick under Executive Master of Finance.

Testa dina ekonomikunskaper!

 Gunnar Åkesson, Ek.dr. och programansvarig för Master of Finance har tagit fram ett diagnostiskt prov där du kan testa dina ekonomikunskaper. 

 

Starta testet

Whitepaper: Så tar ni ekonomiskt förankrade beslut - skrivet av Ekon.Dr Gunnar Åkesson


 

Executive Master of Finance möjliggjorde strategiska diskussioner med ekonomispecialister

För Mattias Brodén på Holmen blev den största nyttan med att ha läst Mgruppens Executive MBA att han nu har en större förståelse för finans och ekonomi samt hur dessa kan användas som styrmedel i verksamheten på ett bättre sätt. Det ekonomiska språk som han lärt sig via utbildningen har möjliggjort strategiska diskussioner med ekonomispecialisterna på företaget.

Ta mig till artikeln >>

Vi hjälper dig

Har du frågor eller funderingar ska du inte tveka att höra av dig. Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan.