Verksamhetsstrategi för HR

Internat

  • Längd: 12 dagar (4x3 dgr)
  • Pris: 79.000 SEK* *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Ladda ned produktbladet


 

Du som arbetar med HR-frågor har större möjligheter än någonsin att bidra med innovativa analyser och slutsatser för att stärka din organisations effektivitet och utvecklingsförmåga. Verksamhetsstrategi för HR utgår från den strategiska HR-funktionens allt mer betydelsefulla roll.

Målgrupp

HR-utbildningen riktar sig till dig som arbetar med frågor inom Human Resources på en strategisk nivå. Troligen ingår du i en HR/personal-funktion och har en roll som chef, business-partner, organisationsutvecklare, specialist inom talent management, talent development eller motsvarande befattning.

Idag sitter du med i någon form av ledningsgrupp och har genom din roll en påverkan och en del i ansvaret för organisationens strategiska arbete. Din yrkesroll ställer också krav på att du skall kunna bidra med HR-kompetens där utgångspunkten har en helhetssyn på verksamheten.

Med din långa erfarenhet inom HR är du väl rustad med de baskompetenser som krävs för personalfunktionen och känner dig redo för nästa utmaning. Du vill veta mer om hur du kan öka din medverkan i företagsledningens strategiska arbete och är nyfiken på hur du kan utveckla samverkan mellan HR och andra funktioner.

Målsättning med utbildningen

För att utveckla ett strategiskt tänkande behöver man först förstå vad en strategi är och vad det innebär att arbeta strategiskt. Vidare behöver man få nya perspektiv och kunskaper som vilar på både vetenskaplig grund och praktiska erfarenheter. Utbildningen låter dig ta del av forskning inom området från dom som själva är aktiva i forskningsvärlden. Du får exempel från verkligheten av personer som har gedigen erfarenhet av att utveckla organisationer med olika infallsvinklar.

HR-utbildningen ger dig ett smörgåsbord av praktiskt användbara verktyg och teoretiska modeller, så att du kan hitta de vägar framåt som just du behöver i just din organisation. Du ska vara så pass rustad att du på ett nytt sätt kan bidra till organisationens framgång och utveckling. HR-utbildningen kommer stärka din förmåga att medverka i den strategiska dialogen och att analysera och driva igenom de viktiga förändringar som följer.

Som en extra bonus får du också ett nätverk av kollegor inom olika branscher och olika typer av organisationer, men som alla brottas med liknande utmaningar som du. Kollegor och deltagare som du utbyter erfarenheter med och som kan komma att bli värdefulla resurser i att hjälpa dig att hitta vägar framåt när du möter nya utmaningar och dilemman.

Delar ur HR-utbildningens innehåll

  • Strategi: du kommer få ett helikopterperspektiv när vi går igenom delar som omvärldsanalys, affärsutveckling och organisation kopplat till HR-strategin. Du lär dig analysera marknadspositionen, affärsmodeller och verksamhetsutveckling för att nå effekt för dig och organisationen.

  • Resurser: HR-utbildningen går igenom och synar den strategiska rollen som resurs­utvecklare på ett nytt sätt och visar hur HR bidra till att all kompetens inom organisationen kan tas tillvara för att skapa resultat.

  • Ekonomi: här djupdyker du i principerna för finansiell styrning och det ekonomiska språket. Du ökar din förmåga att få stödjande beslut för att genomföra affärsmässiga satsningar för att utveckla verksamheten. 

  • Förändring: du får konkreta verktyg för att kartlägga organisationens förutsättningar inför stora förändringar. Du får resonera kring olika modeller för förändringsarbete och ta del av exempel på erfarenheter av såväl framgångar som misslyckanden.

  • Innovation: HR kan bidra till en innovationsdrivande kultur som ökar värdeskapandet, genom att systematiskt arbeta med nya tankebanor, processer och arbetssätt. Här lär du dig att tänka utanför boxen.

  • Ledning: höj effektiviteten i ledningsgruppen genom ökad förståelse för samspel, kommunikation och ledarens roll i komplexa organisationer. Här stärker du även upp din egen retoriska förmåga för att nå ut med HR-strategier och budskap.

Whitepaper i fokus


Marie Hallander Larssson är en av föreläsarna under programmet och delar här med sig av sina tankar om HRs framtid.


 
Kommande starter
Datum Stad  
25 aug

Verksamhetsstrategi för HR, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

25 aug - 27 aug

Skogshem & Wijk

22 sep - 24 sep

Skogshem & Wijk

20 okt - 22 okt

Skogshem & Wijk

01 dec - 03 dec

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
25 aug - 27 aug

Verksamhetsstrategi för HR, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

01 dec - 03 dec

Skogshem & Wijk

20 okt - 22 okt

Skogshem & Wijk

22 sep - 24 sep

Skogshem & Wijk

25 aug - 27 aug

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
22 sep - 24 sep

Verksamhetsstrategi för HR, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

01 dec - 03 dec

Skogshem & Wijk

20 okt - 22 okt

Skogshem & Wijk

22 sep - 24 sep

Skogshem & Wijk

25 aug - 27 aug

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 2
20 okt - 22 okt

Verksamhetsstrategi för HR, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

01 dec - 03 dec

Skogshem & Wijk

20 okt - 22 okt

Skogshem & Wijk

22 sep - 24 sep

Skogshem & Wijk

25 aug - 27 aug

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 3
01 dec - 03 dec

Verksamhetsstrategi för HR, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

01 dec - 03 dec

Skogshem & Wijk

20 okt - 22 okt

Skogshem & Wijk

22 sep - 24 sep

Skogshem & Wijk

25 aug - 27 aug

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 4

Programansvarig Susanne Markovska

Susanne ser HR som en nyckelfunktion för att ta ett ökat ledarskap i strategisk utveckling av sin verksamhet. Många organisationer har en enorm outnyttjad potential som ligger i att utveckla mellanmänskligt samspel, ledarskap och kommunikation. HR kan med sin speciella kompetens ta större plats i ledningsrummen och sätta dessa frågor högre upp på agendan. För mer humanistiska organisationer som levererar resultat över förväntan

Av de fasta programmen ansvarar Susanne för:

HR chefen med fokus på affären

Charlotte Lundgren är HR chef på internationella TePe Munhygienprodukter och en kundambassadör för Verksamhetsstrategi för HR. Ta del om hur TePe skapat en gemensam syn på ledarskap i alla länder, Charlottes syn på generationsintelligens och den egna kompetensutvecklingen.
Läs mer >>

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Mer information & anmälan

Har du frågor?

Vi hjälper dig gärna. Fyll i dina kontaktuppgifter så hör en av våra rådgivare av sig till dig.