Management Acceleration Program

Internatutbildning

  • Längd: 8 dagar (3 + 2 + 3)
  • Pris: 65 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA