Management Acceleration Program

Internatutbildning

 • Längd: 8 dagar (3 + 2 + 3)
 • Pris: 65 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

I det här programmet erhåller du en executive summary av drivkrafter och samband mellan strategi, organisering, värdeskapande och affärsutveckling. Du får ett helhetsperspektiv som förbättrar din förmåga att kommunicera, fatta beslut och samarbeta med chefer och specialister, både enskilt och i ledningsgrupp. Deltagarna är precis som du beslutsfattare i ledande ställning. Tillsammans lär ni er att känna igen, tydliggöra och analysera de relevanta frågor som ger drivkraft åt organisationens utveckling.

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig som är chef eller specialist på ledningsgruppsnivå inom näringsliv, offentlig sektor eller annan verksamhet. Du är chef eller specialist med resultat-, områdes- eller avdelningsansvar. Du är med och fattar beslut av strategisk karaktär samt leder utvecklingsprocesser. Du ser programmet som ett viktigt steg vidare i din karriär och i din personliga utveckling.

Målsättning med utbildningen

Delar ur innehållet

 • Strategi, omvärldsanalys och konkurrenskraft
 • Marknadsföring och varumärkesbyggande
 • Ekonomi och värdeskapande
 • Organisation och verksamhetsutveckling
 • Ledningsgruppens ändamål och dynamik
 • Forum för nätverk och kunskapsutbyte

Fyll i din e-postadress för att ladda ner fullständig programinformation


*Läs hela integritetspolicyn här.
 
Kommande starter
Datum Stad  
18 sep

Management Acceleration Program, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

18 sep - 20 sep

Såstaholm Konferens

07 nov - 08 nov

Såstaholm Konferens

11 dec - 13 dec

Såstaholm Konferens

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
18 sep - 20 sep

Management Acceleration Program, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

11 dec - 13 dec

Såstaholm Konferens

07 nov - 08 nov

Såstaholm Konferens

18 sep - 20 sep

Såstaholm Konferens

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
07 nov - 08 nov
Internat
Del 2
11 dec - 13 dec
Internat
Del 3

Sagt om programmet

Mats Samaras, Manpower Group

Jag har fått med mig många nya strategiska infallsvinklar från denna breda utbildning. Alla fantastiska ledare och utbildare bjuder på sig själva och kommer med skarpa analyser och erfarenheter av bland annat arbetet med ledningsgruppen, organisationsutveckling, ekonomi och hur man förtydligar företagets ekonomiska mål. 


Programmet har högt i tak man får möjlighet att öva, pröva nya metoder och reflektera över moment vi gått igenom;  vilket ger en mycket bra pedagogisk inramning. Det är en bra blandning av föreläsning och praktik och det är framför allt Mgruppens duktiga föreläsare som bidrar till att helhetsupplevelsen blir så positiv.


John Ylvander - Programansvarig på Mgruppen

Programansvarig John Ylander

John är delaktig i många av våra skräddarsydda lösningar för ledningsgruppsutveckling och verksamhetsledning i allmänhet. Av de fasta programmen ansvarar John för:

 • Executive Master of Strategy
 • Executive Master of Leadership & Management
 • Management Acceleration Program

John har konsult- och forskningserfarenhet inom organisationsutveckling förändring, strategi och arbetsorganisation. Hans erfarenhet sträcker sig från olika företag och branscher som media, telekom, tillverkningsindustri, stålindustri, offentlig förvaltning och offentliga företag.