Ledarskap för erfarna chefer

Internatutbildning

  • Längd: 3 + 3 dagar
  • Pris: 44 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA