Förstärk ditt ledarskap

Internatutbildning

  • Längd: 4 dagar
  • Pris: 32 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA