Förstärk ditt ledarskap

Internatutbildning

 • Längd: 4 dagar
 • Pris: 32 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Här kan du läsa om hur vi genomför trygga utbildningar under covid-19

Effektivt ledarskap börjar med en fördjupad personlig förståelse för ditt eget unika sätt att agera som ledare och hur just du kan bli mer effektiv när du leder andra. Att förstärka ditt personliga ledarskap är nyckeln till framgång i ett arbetsliv där förändringstakten hela tiden upplevs gå allt snabbare. Som chef och ledare med både erfarenhet och ledarskapsutbildning i bagaget vill du nu utveckla din ledarskapsförmåga ytterligare för att kunna påverka, motivera och utveckla individer och grupper att nå uppsatta mål.

Målsättning med utbildningen

Förstärk ditt ledarskap är ett intensivt, engagerande och inspirerande program där du får personligt grundade ledarskapsverktyg som gör verklig skillnad för att skapa resultat. Du får konkreta modeller för ett personligt ledarskap som du direkt kan använda i din arbetssituation. Utbildningen ger ett unikt upplevelsebaserat lärande med övningar i olika sätt att agera som ledare, reflektion och samtal med andra chefer och ledare i liknande situation, träning i smågrupper, både egna och andras angelägna fallbeskrivningar och ett teoretiskt ramverk. Dina lärdomar kan du på ett direkt och självklart sätt använda i din ledarskapsvardag.

För vem?

Förstärk ditt ledarskap är programmet för dig som har flera års erfarenhet som chef eller ledare. Du har tidigare gått ledarutvecklingsprogram där du har fått både verktyg och teoretiska modeller för ditt ledarskap. Nu vill du få ny inspiration, uppdatera dig och få möjlighet att fördjupa ditt ledarskap ytterligare.

Delar ur innehållet

Utveckla och leda verksamheten

 • Dynamiken i förändringsprocesser
 • Samarbetsförmåga och att skapa resultat tillsammans

Utveckla och leda andra

 • Kommunikation – Utifrån en tydlig samtalsmodell får du möjlighet att utforska olika kommunikationsnivåer och träna på tydlighet i budskapet
 • Coachande ledarskap - 
 • Feedback - Hur du ger och tar emot återkoppling
 • Konflikthantering när du är en del av konflikten
 • Konflikthantering när du står utanför konflikten
 • Gruppers utveckling och vikten av effektiva team
 • Relationskompetens - fördjupad förståelse för vad som krävs för att skapa tillitsfulla relationer

Utveckla och leda dig själv

 • Din ledarstil – hur använda dina styrkor och arbeta med dina svagheter?
 • Självkännedom och personligt ledarskap– vad påverkar ditt beteende/dina beslut? Hur påverkas du av andra? Hur påverkar du andra?
 • Din ledarskapssyn - Förståelse för din personliga syn på ledarskap
 • Ökad tydlighet och stärkt mod att kliva fram som ledare

Här kan du ladda ner den fullständiga programinformationen för utbildningen


 
Kommande starter
Datum Stad  
29 nov

Förstärk ditt ledarskap, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

29 nov - 02 dec

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
29 nov - 02 dec

Förstärk ditt ledarskap, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

29 nov - 02 dec

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
2022

Kost & logi för fyra dagar tillkommer med 8 200 kr/person (exklusive moms).

Programansvarig Susanne Markovska

Susanne bidrar med ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Hennes personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i alla hennes program, som både utmanar och stöttar våra deltagare i sin utvecklingsprocess.

Av de fasta programmen ansvarar Susanne för:

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

>> Ta reda på mer och anmäl dig själv eller din chef här

Vi hjälper dig

Har du frågor eller funderingar ska du inte tveka att höra av dig. Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan.