Projektledarprogrammet

Distansutbildning

 • Längd: 8 halvdagar online
 • Pris: 42 000 SEK *
*Moms tillkommer

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Projektledarens kompetens är högt efterfrågad i dagens agila och föränderliga organisationer. Att ro ett projekt i hamn kräver ledarskap, struktur och verktyg för att nå mål. Projektledarutbildningen ger dig praktisk kunskap och träning i hur man leder lönsamma och effektiva projekt samt förbereder dig för den certifiering som validerar din internationella kompetens.


Skillnaden med distansutbildning
Detaljerat utbildningsinnehåll 
Programansvarig
Kontakta oss

Målsättning med distansutbildningen

Efter du genomfört distansutbildningen Projektledarprogrammet är målet att du:

 • har kunskap och bemästrar praktiska modeller och verktyg för projekthantering och ledarskap samt kan använda dessa dessa effektivt tillsammans.
 • är bekväm i projektplanerandet, projektstrukturen och i mötet med kund, projektgrupp och övriga intressenter. Detta innebär att du kommer kunna driva stora projekt självständigt och effektivt.
 • har kunskap om strategier och förhållningssätt för att kunna praktisera stresshantering. Projektledare verkar idag under högt tryck och med begränsade resurser; varpå kunskap om stresshantering är ett viktigt och uppskattat avsnitt.

Distansutbildningen i projektledning ger dig en god förberedande kunskap för IPMA-certifieringen så du i nästa steg kan validera din internationella kompetens i projektledning. Mgruppen har varit aktiva i att ta fram IPMA certifieringen i Sverige, vilket ger dig en överblick av vad som är nödvändigt att lära för att klara av en certifiering på den nivå som bäst passar din erfarenhet.  

För vem?

Distansutbildningen riktar sig till dig som söker en heltäckande projektledarutbildning där du får metoder, verktyg och praktisk erfarenhet för att bemästra projekt från start till mål. Du arbetar som projektledare idag eller kommer axla rollen. Alternativ att du leder projekt som en del i nuvarande roll. Projektledarutbildningen är bred och kommer hjälpa oberoende vilken bransch eller typ av projektform du leder. Du får förutsättningar för att ta fram en egen projektmodell likväl som att arbeta med din egna organisations modeller, om de redan finns på plats.

Ladda ner produktbladet


 
Kommande starter
Datum Stad  
06 feb

Projektledarprogrammet, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

06 feb

Online

20 feb

Online

06 mar

Online

20 mar

Online

24 apr

Online

08 maj

Online

22 maj

Online

07 jun

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Distans Boka
06 feb

Projektledarprogrammet, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

07 jun

Online

22 maj

Online

08 maj

Online

24 apr

Online

20 mar

Online

06 mar

Online

20 feb

Online

06 feb

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 09.00-12.00
Del 1
20 feb

Projektledarprogrammet, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

07 jun

Online

22 maj

Online

08 maj

Online

24 apr

Online

20 mar

Online

06 mar

Online

20 feb

Online

06 feb

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 09.00-12.00
Del 2
06 mar

Projektledarprogrammet, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

07 jun

Online

22 maj

Online

08 maj

Online

24 apr

Online

20 mar

Online

06 mar

Online

20 feb

Online

06 feb

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 09.00-12.00
Del 3
20 mar

Projektledarprogrammet, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

07 jun

Online

22 maj

Online

08 maj

Online

24 apr

Online

20 mar

Online

06 mar

Online

20 feb

Online

06 feb

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 09.00-12.00
Del 4
24 apr

Projektledarprogrammet, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

07 jun

Online

22 maj

Online

08 maj

Online

24 apr

Online

20 mar

Online

06 mar

Online

20 feb

Online

06 feb

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 09.00-12.00
Del 5
08 maj

Projektledarprogrammet, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

07 jun

Online

22 maj

Online

08 maj

Online

24 apr

Online

20 mar

Online

06 mar

Online

20 feb

Online

06 feb

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 09.00-12.00
Del 6
22 maj

Projektledarprogrammet, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

07 jun

Online

22 maj

Online

08 maj

Online

24 apr

Online

20 mar

Online

06 mar

Online

20 feb

Online

06 feb

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 09.00-12.00
Del 7
07 jun

Projektledarprogrammet, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

07 jun

Online

22 maj

Online

08 maj

Online

24 apr

Online

20 mar

Online

06 mar

Online

20 feb

Online

06 feb

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 09.00-12.00
Del 8

Hur är distansutbildningen upplagd?

I distansupplägget får du tillfälle att fördjupa dig grundligt  i varje tema, samtidigt som du tränar och tillämpar de nya insikterna i vardagen. Du får tid att förbereda dig inför de schemalagda träffarna och kan i din egen takt repetera och förstärka lärandet mellan träffarna. Allt för att möjliggöra goda förutsättningar för en hållbar effekt. Under onlineträffarna kommer du att få inspiration, träning, reflektion och byta erfarenheter med andra i liknande roll som du.

Distansutbildnignen består av schemalagda moduler där du förväntas delta aktivt. Före och efter varje modul har du tillgång till material där du på egen hand förbereder, förstärker och fördjupar lärandet med hjälp av litteratur och övningar att göra i din vardag. Vår målsättning är att minska gapet mellan utbildning och vardag. Du tar helt enkelt med dig lärandet ut i ditt arbete och erfarenheten med dig in i utbildningen.

Hur skiljer sig distansutbildning från de andra formaten?

Mgruppens distansupplägg passar dig som:

• vill dela upp lärandet i mindre bitar för att ha tid att tillämpa delarna i din vardag.
• föredrar att inte resa bort utan kan ta del av utbildningen från din arbetsplats eller
ditt hem på ett flexibelt sätt. 
• vill ha de viktigaste verktygen för din roll som projektledare.
• är beredd på att lägga ner tid på att ta in viss kunskap på egen hand genom litteratur
och filmer.

Du kommer att ta del av samma teorier och modeller som i våra fysiska program. I våra dag- och internatprogram får du mer träning tillsammans med andra liksom avsatt tid för reflektion och erfarenhetsutbyte. I våra fysiska möten skapas också fler informella möten med andra deltagare där du lär dig mer om dig själv och dina reaktioner. Om du föredrar att lämna jobbet och koncentrerat avsätta en samlad tid för din ledarskapsutveckling passar våra fysiska utbildningar bättre.

Oavsett vilken variant du väljer kommer du att få ett diplom om du deltar i alla delar av våra program.

Modulernas innehåll

Du ges förutsättningar att smälta kunskapen och träningen genom att innehållet delas upp i flera moduler. På så sätt kan du tillämpa dina nya insikter i vardagen, fördjupa kunskaper och förstärka önskat beteende över tid.

Innehållet i distansutbildningen handlar om tre viktiga perspektiv: att leda mig själv, andra och verksamheten.

Detaljerat utbildningsinnehåll

Varje modul består av 3 timmar onlineträning och ca 3 timmar självstudier

Modul 1 Inledning och kommunikation som verktyg för projektledaren

 • Projekt som arbetsform
 • Projektledarens roll
 • Kommunikation

Modul 2 DiSC analys och stresshantering

 • Personlig DiSC analys
 • Grundläggande om stress och utlösande faktorer

Modul 3 Att arbeta i projekt

 • Olika typer av projekt
 • Projektmodeller
 • Intressenter och mål

Modul 4 Tid och pengar

 • Work breakdown structure (WBS)
 • Uppskatta resurser och tid
 • Gantt-schema och projektbudget

Modul 5 Riskanalys

 • Genomgång av projektplan
 • Riskanalysering
 • Lärdomar och förbättringsarbete

Modul 6 Att skapa en projektgrupp del 1

 • Vad kännetecknar en effektiv grupp?
 • Gruppens sammansättning
 • Feedback för lärande inom projekt

Modul 7 Att skapa en projektgrupp del 2

 • Gruppers utveckling
 • Konflikthantering och konfliktstrategier
 • Coaching och aktivt lyssnande

Modul 8 Att lyckas som projektledare

 • Stress och stresshantering uppföljning
 • Handlingsplan
 • Hantera flera intressenter

Programansvarig Helene Öhman

Helene har lång erfarenhet som chef, utbildare och affärsutvecklare inom organisations- och ledarskapsutveckling. Hon har arbetat i ledande positioner med kundcentrerade och moderna utvecklingsmetoder. Hennes mål är att hjälpa organisationer nå den kompetens som krävs för fortsatt relevans i en föränderlig omvärld med ständig utveckling.

Av de fasta programmen ansvarar Helene för:

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

>> Ta reda på mer och anmäl dig själv eller din chef här

Whitepaperi fokus


Mindre än en tredjedel av projekt som påbörjas resulterar i en nöjd beställare eller kund - varför? Och vad kan du göra åt det?


 

Vi hjälper dig

Att veta exakt vilken utbildning som är bäst för dig och dina behov kan vara klurigt. Våra rådgivare finns här för att hjälpa dig med dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig!