Att leda utan att vara chef

Distansutbildning

 • Längd: 8 halvdagar online
 • Pris: 37 000 SEK *
*Moms tillkommer

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Att vara ledare utan chefsmandat kan vara utmanande, men också riktigt roligt. Genom ökad medvetenhet om ledarskap och tid för att träna på det, kommer du utvecklas enormt i ditt ledarskap. Utbildningens fokus på personligt ledarskap innebär att det främst är du själv som är verktyget. Det gör att du har med dig insikterna och träningen från utbildningen livet ut.


Skillnaden med distansutbildning
Detaljerat utbildningsinnehåll 
Programansvarig
Kontakta oss

Målsättning med distansutbildningen

Efter genomförd distansutbildning är målet att du:

 • Har förankrade och tillämpbara kunskaper om grundläggande ledarskapsteorier och ledarskapsverktyg
 • Ökat förmågan att anpassa ditt ledarskap till olika situationer
 • Ökat din förståelse för gruppers utveckling
 • Utvecklat en tydligare kommunikation
 • Förstår hur du uppfattas och har fått insikter om dig själv som person och ledare, vilket är avgörande för ditt personliga ledarskap

För vem?

Att leda utan att vara chef riktar sig till dig som är en formellt utsedd ledare, utan personalansvar. Du leder andra människor i ditt arbete och har en roll som exempelvis projektledare, gruppledare, teamledare eller coach.

Funderar du över frågor som hur man går från att vara en i gruppen till att leda gruppen? Vad ett bra ledarskap är eller hur du vill vara som ledare? När passar ett coachande ledarskap och när är tydliga instruktioner mer relevant? Eller hur du kommunicerar som ledare för att få önskat resultat? Då är det här utbildningen för dig.

Ladda ner produktbladet


 
Kommande starter
Datum Stad  
21 feb

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

21 feb

Online

04 mar

Online

14 mar

Online

21 mar

Online

01 apr

Online

11 apr

Online

25 apr

Online

02 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Distans Boka
21 feb

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

21 feb

Online

04 mar

Online

14 mar

Online

21 mar

Online

01 apr

Online

11 apr

Online

25 apr

Online

02 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 1
04 mar

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

21 feb

Online

04 mar

Online

14 mar

Online

21 mar

Online

01 apr

Online

11 apr

Online

25 apr

Online

02 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 2
14 mar

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

21 feb

Online

04 mar

Online

14 mar

Online

21 mar

Online

01 apr

Online

11 apr

Online

25 apr

Online

02 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 3
21 mar

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

21 feb

Online

04 mar

Online

14 mar

Online

21 mar

Online

01 apr

Online

11 apr

Online

25 apr

Online

02 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 4
01 apr

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

21 feb

Online

04 mar

Online

14 mar

Online

21 mar

Online

01 apr

Online

11 apr

Online

25 apr

Online

02 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 5
11 apr

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

21 feb

Online

04 mar

Online

14 mar

Online

21 mar

Online

01 apr

Online

11 apr

Online

25 apr

Online

02 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 6
25 apr

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

21 feb

Online

04 mar

Online

14 mar

Online

21 mar

Online

01 apr

Online

11 apr

Online

25 apr

Online

02 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 7
02 maj

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

21 feb

Online

04 mar

Online

14 mar

Online

21 mar

Online

01 apr

Online

11 apr

Online

25 apr

Online

02 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 8

Hur är distansutbildningen upplagd?

I distansupplägget får du tillfälle att fördjupa dig i
varje tema på ett grundligt sätt, samtidigt som du
tränar och tillämpar de nya insikterna i vardagen.
Du får tid att förbereda dig inför de schemalagda
träffarna och kan i din egen takt repetera och
förstärka lärandet mellan träffarna. Allt för att
möjliggöra goda förutsättningar för en hållbar effekt.
Under onlineträffarna kommer du att få inspiration,
träning, reflektion och byta erfarenheter med andra i
en liknande roll som du.

Distansutbildningen består av åtta schemalagda halvdagar
där du förväntas delta aktivt. Före och efter varje
modul har du tillgång till material där du på egen
hand förbereder, förstärker och fördjupar lärandet
med hjälp av litteratur, filmer och övningar att göra
i din vardag. Vår målsättning är att minska gapet mellan
utbildning och vardag. Du tar helt enkelt med dig
lärandet ut i ditt arbete och erfarenheten med dig in i
utbildningen.

Detaljerat utbildningsinnehåll

Hur skiljer sig distansutbildning från de andra formaten?

Mgruppens distansupplägg passar dig som:

• vill dela upp lärandet i mindre bitar för att ha tid att tillämpa delarna i din vardag.
• föredrar att inte resa bort utan kan ta del av utbildningen från din arbetsplats eller
ditt hem på ett flexibelt sätt. 
• vill ha de viktigaste verktygen för att få en bra start i din nya roll.
• är beredd på att lägga ner tid på att ta in viss kunskap på egen hand genom litteratur
och filmer.

Du kommer att ta del av samma teorier och modeller som i våra fysiska program. I våra dag- och internatprogram får du mer träning tillsammans med andra liksom avsatt tid för reflektion och erfarenhetsutbyte. Internatprogrammen öppnar för större möjligheter till självkännedom genom att du där gör en 360-gradersmätning av ditt ledarskap. I våra fysiska möten skapas också fler informella möten med andra deltagare där du lär dig mer om dig själv och dina reaktioner. Om du föredrar att lämna jobbet och koncentrerat avsätta en samlad tid för din ledarskapsutveckling passar våra fysiska utbildningar bättre.

Oavsett vilken variant du väljer kommer du att få ett diplom om du deltar i alla delar av våra program.

Modulernas innehåll

Du ges förutsättningar att smälta kunskapen och träningen genom att innehållet delas upp i flera moduler. På så sätt kan du tillämpa dina nya insikter i vardagen, fördjupa kunskaper och förstärka önskat beteende över tid.

Innehållet i distansutbildningen handlar om tre viktiga perspektiv: att leda mig själv, andra och verksamheten.

Detaljerat utbildningsinnehåll

Varje modul består av 3-4,5 timmar onlineträning och 1,5-2 timmar självstudier

Modul 1 Introduktion ledarskap 

 • Jag i min ledarroll
 • Det dubbla representantskapet – länkrollen

Modul 2 Kommunikativt ledarskap och effektfull feedback

 • Hur utveckla en tydlig kommunikation
 • Att ge och ta emot feedback
 • Praktisk träning på feedback

Modul 3 Att anpassa ledarskapet utifrån olika situationer

 • Att skapa förutsättningar för motivation – vad behöver finnas på plats?
 • Att leda individer utifrån kompetens och uppgift
 • Att anpassa ledarskapet – olika ledarstilar beroende på medarbetarnas motivation

Modul 4 Utforskande samtal och coachande förhållningssätt

 • Vad innebär ett coachande förhållningssätt och när passar det att använda?
 • Aktivt lyssnande och frågeteknik
 • Struktur och praktisk träning på handlingsorienterat samtal

Modul 5 Skapa effektiva team och möjliggör psykologisk trygghet

 • Vad kännetecknar effektiva team
 • Att leda gruppers utveckling och att bygga tillit i en grupp – teori och verktyg
 • Att leda tillfälliga team – psykologisk trygghet som plattform

Modul 6 Samtal med svårt innehåll

 • Förberedelser och struktur för professionella samtal med svårt innehåll
 • Att skapa mod och ökad förmåga att kunna genomföra samtalen
 • Träning och reflektion

Modul 7 Att leda i förändring

 • Faser i förändring - reaktioner i förändring för individer och grupper
 • Vad kan jag som ledare göra för att uppnå önskat resultat i förändringsarbetet - verktyg och förhållningssätt
 • Förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete

Modul 8 Integrerat ledarskap

 • Hållbart ledarskap
 • Integrerat ledarskap – att få ledarskapet att hända i vardagen utifrån din ledarroll
 • Min ledarskapsfilosofi och personliga handlingsplan

Programansvarig Anna Olcén

Anna har lång erfarenhet av att coacha och utbilda ledare kring verktyg, modeller och förhållningssätt. Annas chef- och specialisterfarenhet inom human resources fokuserar på ledar- & organisationsutveckling, coaching, kommunikation och performance management. Hennes erfarenheter är ovärdeliga i skräddarsydda utvecklingsinsatser och spänner över flertalet branscher såsom media, IT- & management konsulting, advokatbyrå, medicinsk teknik och bank & försäkring.

Av de fasta programmen ansvarar Anna för:

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

>> Ta reda på mer och anmäl dig själv eller din chef här

Vi hjälper dig

Att veta exakt vilken utbildning som är bäst för dig och dina behov kan vara klurigt. Våra rådgivare finns här för att hjälpa dig med dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig!