Retorik för ett effektivare ledarskap

Färdigpaketerad utbildning

  • Längd: 2 dagar
  • Pris: 70 000 SEK *
*Moms tillkommer

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA