Vision slipade på ledarskapet för att klara av att effektivt leda i förändring

- En stor ledningsgrupp, flera nya ledamöter och krav på en mer effektiv, nutidsenlig och framtidsinriktad organisation fick oss att se över både ledarskap och arbetsformer, fastslår Torbjörn Bredin, Kanslichef. Det var inte svårt för oss att välja Mgruppen. Ett attraktivt upplägg, goda referenser och ett bra pris med tanke på hur mycket man får.

Ständiga förändringar på arbetsmarknaden och nya krav och behov krävde anpassning och utveckling av både ledning och organisation. I kansliledningen ingår 14 ledamöter, varav sju är chefer för de regionala kontoren och sju centrala befattningshavare, däribland kommunikationschef, administrativ chef och förhandlingschef. Med ledarutbildningen ville man skapa ett mer kreativt ledarskap, effektivare arbetsformer och en organisation bättre anpassad efter alla medlemmars behov.

- Fackförbund är ofta duktiga på att hjälpa dem som har råkat illa ut och till exempel har hamnat i konflikt med sin chef. Men det gäller att även kunna erbjuda övriga 95 procent av medlemmarna något. Det kan till exempel gälla råd om hur de kan förbättra sina karriärmöjligheter och utvecklas i sin yrkes- och eller chefsroll. Vårt förbunds framtidssatsning krävde att man trimmade både kansliledningen som grupp och enskilda ledamöters ledningskompetens.

Ledarutbildningen inleddes 2009, nio kurstillfällen över ett år och bedrevs i huvudsak i internatform. Utbildningen omfattade allt från självstudier i ledarskap, individuella feedbacksamtal, träning i grupp och föreläsningar av företrädare för näringsliv/högskola och utbildningsledare.

Inför kursstarten hade Mgruppens utbildningsledare ett samtal med varje ledamot för att identifiera behovet av individuell ledarutveckling, vilket var angeläget på grund av chefernas skiftande erfarenheter av ledarskap och ledarrollen. Ledamöterna fick också genomgå personlighetstester för att kartlägga deras ledaregenskaper. Torbjörn Bredin anser inte att det ställs speciella krav på fackliga ledare.

- Ledarskap handlar om att leda och inspirera människor. Men i en idéburen organisation handlar det inte bara om att leda anställda, utan också om att engagera alla förtroendevalda, som arbetar med fackliga frågor även på sin fritid.

Resultat efter ledarutbildning

  •  Alla har blivit tryggare i sin ledarroll, proffsigare i sin ledarutövning och samtliga i ledningsgruppen har i dag ett gemensamt ansvar för alla beslut - oavsett om de rör nationella eller regionala frågor eller en enskild verksamhet.

  • Effektivare mötesformer med beslutslista är en annan följd av ledarprogrammet. Eftersom det är en stor ledningsgrupp har mötesformen stor betydelse för ett effektivt ledningsarbete.

  • Ledningsstilen har också påverkats och vi har fått en ökad tillit till varandra och är mer beredda att fördela arbetet i gruppen. I dag har vi även avsatt tid för coaching vid varje ledningsmöte, då vi i mindre grupper ventilerar olika frågor och problem och stöttar varandra till exempel inför ett svårt samtal.

Främsta fördelarna och viktigaste lärdomar

  • Att utbildningen resulterade i ett gemensamt ledningsansvar för hela verksamheten och att den hela tiden kopplades till vår egen verklighet och konkreta situationer, krav, behov och mål.

  • Efter en föreläsning om hur man bäst leder människor vid förändring fick vi till exempel frågor om vilka förändringar vi stod inför och hur vi bäst skulle kunna tackla dessa. Att reflektera är inte något man prioriterar men det var viktigt för oss.
  •  Viktigaste lärdomen är att ett bra och effektivt ledarskap handlar om kontinuerlig utveckling. Förändring är ett permanent tillstånd, som det gäller att anpassa sig efter och om en ledningsgrupp ska utvecklas måste även varje ledamot utvecklas.

Motsvarade utbildningen era förväntningar?

- Absolut. Vi märkte snabbt ett resultat, vilket var viktigt då vi befinner oss i en stark utvecklings- och förändringsfas. Det har känts tryggt att Mgruppen är en oerhört proffsig samarbetspartner med verklighetsförankring för de utmaningar vi står inför.