Skräddarsydd ledarutbildning för Framtidens Ledare på Riksbyggen

Hittills har närmare 150 nyblivna chefer deltagit i Mgruppens grundläggande chefsprogram som är skräddarsytt för Riksbyggen och ett 20-tal har gått programmet Framtidens ledare, som riktar sig till utvalda talanger och tänkbara framtida ledare.

–Mgruppen har uppfyllt alla våra förväntningar och har skickligt anpassat utbildningen efter olika behov och önskemål, säger Karin Goddard, HR-chef, Riksbyggen.

En kontinuerlig dialog och feedback ser Riksbyggen som en viktig framgångsfaktor.
–Vi behöver inte fastna i ett upplägg, utan kan snabbt ta till oss lärdomar och utveckla programmet utifrån ändrade förutsättningar och händelser inom eller utanför företaget. Det gäller att säkra rätt innehåll, som innebär konkret nytta för företaget och våra chefer och medarbetare.
–Vi stämmer hela tiden av med Mgruppen. Det kan gälla allt från att anlita en viss föreläsare till följd av en aktuell händelse till att lägga till en fråga i kursutvärderingen.
–Ett flexibelt upplägg har också inneburit att vi kunnat väva in vårt interna styrdokument Riksbyggens syn på ledarskap i Mgruppens skräddarsydda program för våra nyblivna chefer, vilket gett ett stort genomslag för viktiga verktyg för chefsarbetet och ett framgångsrikt ledarskap.
Karin Goddard pekar också på fördelen att föreläsningar och praktiska övningar har en tydlig koppling till frågor, problem och situationer som cheferna ställs inför i sitt dagliga arbete.

–De som till exempel har gått från rollen som kollega till arbetsledare och chef, som flera av första linjens chefer, har särskilt uppskattat alla handfasta råd. Utbildningen handlar mycket om situationsanpassat ledarskap och att få konkreta verktyg och råd/tips i allt från medarbetarsamtal och konfliktlösning till att sätta och följa upp mål.
–Varje deltagare har också samtal med sin chef före under och efter utbildningen. Samtalen gör alla taggade och är ett viktigt forum för frågor, synpunkter och nya insikter.

Utbildningen har även resulterat i att Riksbyggen kunnat bygga upp ett värdefullt nätverk internt.
En gång per år samlas deltagare från hela Sverige i Stockholm för att genomgå Mgruppens anpassade utbildning Chef på Riksbyggen, som riktar sig till alla nyblivna chefer.

–Nätverket med chefer från olika nivåer, verksamhetsområden och regioner utnyttjas flitigt för utbyte av erfarenheter och uppmuntran, även efter avslutad utbildning.

I programmet Framtidens ledare, som handlar om visioner, strategier, affärsmannaskap, kommunikation och självinsikt, är nytänkande i fokus.

–Viktigast här är att få deltagarna att tänka i nya banor och reflektera över hur nya tankar och lösningar kan överföras på Riksbyggen, säger Karin Goddard.
–Det är ett inspirerande utmanande program med spännande temadagar och föreläsare och realistiska rollspel ihop med rutinerade skådespelare. I utbildningen ingår även projektarbeten, som rör aktuella behov i företaget.

Vilka är största vinsterna med samarbetet med Mgruppen och de skräddarsydda ledarutbildningarna?

–Ledarskap handlar om kompetens och allt från att kunna tackla vardagen och skapa en god arbetsmiljö till att kunna utveckla medarbetare och verksamhet utifrån företagets planer och strategier. Det har vi i nära samverkan med Mgruppen lyckats med, säger Karin Goddard.
–Ett bra ledarskap är A och O för framgång och kan vi med en kvalitativ ledarutbildning skapa goda chefer på alla nivåer får vi en rad positiva effekter.

Allt hänger ihop, bra ledare/chefer, nöjda medarbetare, nöjda kunder och ett bra resultat.

Varför har ni valt att samverka med Mgruppen för utbildning som rör alla typer av chefer och nivåer och även coaching?

–Mgruppen är en väldigt lyhörd och professionell partner, som har förmåga att verkligen känna av kundens behov och sätta sig in i företagets mål, kultur och organisation. Mgruppen återkopplar också snabbt med nya förslag vid nya behov och önskemål, vilket innebär en lönsam och ständig utveckling i hela företaget.