Våra talanger får en flygande start med ett internt program av Mgruppen

Tillsammans med Mgruppen skapade man ”Forum Octapharma” för ett 25-tal högre chefer
och ”Talent Pool” för en lika stor grupp yngre och relativt nyanställda medarbetare i olika länder.
Mgruppen har organiserat de båda 18-månadersprogrammen i 6 respektive 7 moduler, hittat internationella toppföreläsare till varje möte och lagt ner mycket arbete på de praktiska arrangemangen i alla de länder där modulerna har genomförts.
– Det har fungerat alldeles ypperligt. När vi började prata med Mgruppen märkte vi att de har erfarenhet av liknande program sedan tidigare. Med andra aktörer som vi tittade på kändes det som att börja från noll, säger Torbjörn Malmkvist.
– Vi har fått mycket positiv respons från deltagarna. De har lärt sig mycket om företaget och fått en bred kunskap och insyn. De har också skapat nya nätverk och fått lättare att hitta
fram i organisationen. Man säger inte längre ”vi” och ”de”, utan talar hellre om ”Petra i Australien”.

En ny generation ledare

Talent Pool var en idé för att kunna uppmärksamma och engagera yngre medarbetare runt 30 år som Octapharma vill satsa på för framtiden men som det kan vara för tidigt att befordra.
– De är inte garanterade någonting när de blir uttagna, men de blir sedda i hela organisationen och upplever att de har fått ett försprång. De har också känt sig mer motiverade. Men det här är ingen belöning, det är en utveckling, poängterar Torbjörn Malmkvist.

Nästan alla de unga talangerna är kvar i företaget, bara någon enstaka har lockats över av andra arbetsgivare.

Livsviktigt verksamhet

Octapharma bearbetar blodplasma och skapar ett flertal läkemedel som är livsnödvändiga för bland annat blödarsjuka. Företaget är svenskägt men helt internationellt och engelskspråkigt.
Huvudkontoret ligger i Schweiz och man har produktionsanläggningar i Österrike, Frankrike,
Tyskland, Sverige och Mexiko. Försäljningen sker i över 80 länder.
Octapharma hade lika gärna kunnat anlita en utländsk aktör för sina utbildningsprogram, menar Torbjörn Malmkvist. Ändå valde man Mgruppen.
Till sommaren startar ett nytt Talent Pool-program med nya deltagare. Och då fortsätter Mgruppen som leverantör.
–Om vi skulle göra om Forum-programmet för de högre cheferna är jag helt övertygad
om att Mgruppen skulle få göra även det igen, säger Torbjörn Malmkvist.