BillerudKorsnäs traineeprogram med Mgruppen

En grupp om tio nyutexaminerade ingenjörer, ekonomer och säljare var på väg in på BillerudKorsnäs, ett specialistföretag inom pappers- och förpackningsindustrin, för ett årslångt traineeprogram. 

- Mgruppen såg att gruppen egentligen var lite för liten och kläckte idén – varför inte utöka den med några redan befintliga medarbetare? berättar Helena Ljung, HR Business partner och projektledare för traineeprogrammet.

Sagt och gjort. Ett antal utvalda medarbetare – såväl akademiker som yrkesskickliga långvägare i produktionen – fick delta i programmet som innefattade utbildning hos Mgruppen i ekonomi, kommunikation, strategi, ledarskap och innovation.

- Satsningen har varit jättelyckad. De har lärt mycket av varandra och byggt ett starkt nätverk. Traineerna har slussats in mycket fortare och vi har minskat risken för att gruppen blir en egen isolerad ö i företaget.

Helena Ljung konstaterar att idén att mixa gruppen egentligen var enkel, men tror att få företag tänker i dessa nya banor. Traineeprogrammet är ett sätt att få in unga nyexaminerade akademiker. De anställs och får rotera mellan olika enheter för att lära känna företaget på djupet och förstå såväl produktionsprocess som marknad och försäljning.

- Det är viktigt att hitta traineer med rätt personliga egenskaper. Förhoppningen är att de på sikt ska kunna bli ledare eller duktiga specialister, säger Helena Ljung.

Mgruppen utbildade gruppen vid fyra tillfällen under året.
- Deltagarna tycker att de har fått väldigt många bra verktyg med sig. Framför allt avsnittet med storytelling har gett nya idéer kring hur du får fram ditt budskap, säger Helena Ljung. De har också fått bra verktyg för att få med folk på förändringar. Vi behöver medarbetare som kan det. Billerud har utvecklats från en produktionsinriktad pappersproducent till att bli en partner som hjälper kunderna att få smartare förpackningar. Det ställer nya och andra krav på våra medarbetare och ledare.

Trygghet ger bra inlärning

För BillerudKorsnäs har det varit viktigt med en trygg lärmiljö i traineeprogrammet. Man ska kunna ha öppna diskussioner och våga dela med sig av både misstag och framsteg, menar Helena Ljung.

- Mgruppen har varit lyhörda för våra behov och har också knutit bra externa föreläsare till programmet. Nu har traineerna gått vidare till ordinarie roller inom BillerudKorsnäs. En av dem, en 27-årig maskiningenjör, har ovanligt nog fått en chefstjänst direkt. Vi har vågat chansa lite. Traineerna vill vara högpresterande och förväntar sig utmaningar även efter traineeåret. Vi måste våga ge dem det och utmana oss själva i sättet vi tänker kring karriär för att vara en attraktiv arbetsgivare för våra unga akademiker, säger Helena Ljung.