Executive Masterprogrammen för BillerudKorsnäs högre chefer

 – Mgruppens kvalitetsstämpel och goda rykte har haft stor betydelse för vårt val av partner och program och Mgruppen har kunnat möta våra krav på alla plan, fastslår Cecilia Lundin, personaldirektör, Billerud.
–Det gäller allt från ett flexibelt upplägg med möjlighet för deltagarna att välja ett alternativt två eller tre mastersprogram i valfri ordning till en hög kvalitet på innehåll och föreläsare. Studiegrupperna är också väl sammansatta med kompetenta ledare/chefer med erfarenhet från vitt skilda företag och branscher.
–Möjlighet till en spännande dialog med andra kursdeltagare och ett givande idé- och erfarenhetsutbyte är en viktig del av utbildningen och ju längre erfarenhet ledaren/chefen har och ju högre upp i hierarkin ju större betydelse har sammansättningen i gruppen och ett intressant och relevant nätverk.

Cecilia Lundin pekar också på vikten av helhetstänkande och Mgruppens fokus på en helhetssyn när det gäller företagsstyrning och ledarrollen.

–Med en integrerad ekonomi och allt snabbare förändringstakt både inom EU och globalt ökar kraven på ledaren när det gäller förmåga att tänka strategiskt, ha kraft och mod att förändra, motivera medarbetarna, kommunicera mål och värderingar och se verksamheten ur såväl ett humant som affärsmässigt, lokalt och internationellt perspektiv.
–Vi ställer därför höga krav på att ledarutbildning en knyter ihop de senaste forskningsrönen inom exempelvis management med ett globalt perspektiv och både problem och möjligheter i ledarens/chefens vardag. Mgruppens Executive masterprogram, som är mycket uppskattade av våra chefer, uppfyller väl de här kraven.

Kvalificerade föreläsningar varvas med lärande individuellt och i grupp, verklighetsbaserade case och projektarbeten, studiebesök och möten med höga politiker, EU-tjänstemän och företagsledare i Sverige och utomlands.

–Det är genomgående en hög klass på föreläsarna, som hör till de mest ansedda inom den akademiska världen och näringslivet. Programmens internationella koppling och att delar av utbildningen är förlagd till EU-huvudstaden Bryssel och Boston i USA är också en stor styrka.

Särskilt uppskattat av Billeruds chefer har varit föreläsningarna på Ashridge Business School i London, en av Mgruppens partners och en av Europas mest prestigefyllda managementskolor.

Vilka är de viktigaste lärdomarna och främsta nyttan med utbildningen?

–Våra chefer har fått ett nytt fantastiskt kontaktnät, inspiration, nya kunskaper och nya perspektiv
på ledarrollen och verksamheten och ett hel annat helhetstänk.
–De har vidgat sina vyer och fått en djupare förståelse för olika teorier och hur företaget, individen och omvärlden fungerar och vad som ger en ökad konkurrenskraft, tillväxt och god lönsamhet.
–De har fått möjlighet att både fräscha upp gamla kunskaper och ta del av de senaste rönen inom ledarskap och forskning och den tydliga internationella kopplingen har varit till stor nytta för våra chefer, som lever i en alltmer global företagsvärld.

Hur är Mgruppen som samarbetspartner?

–Mgruppen är en mycket professionell, flexibel och lyhörd partner som är skicklig på att ge feedback och fånga upp och översätta kundens behov till vad företaget kan erbjuda ifråga om både utbildningsinnehåll, nätverk och upplägg. Med Mgruppen som partner känner man sig trygg.

I Mgruppens Executive masterprogram ingår inriktningarna Leadership & Management, Strategy och Finance. Av Billeruds medverkande chefer har flertalet gått alla tre masterprogrammen som ger en Executive MBA.