Westinghouse har samarbetat med Mgruppen i flera år.

Westinghouse har samarbetat med Mgruppen i flera år. Våra nya chefer går Mgruppens öppna program Nyblivna chefer som erbjuder träning i bl a situationsanpassat ledarskap, delegering och konflikthantering, vilket vi bedömer är viktiga och nödvändiga kompetenser för att kunna hantera vardagen som chef. Vi har också anlitat Mgruppen för med skräddarsydda utbildningar till våra seniora chefer där tyngdpunkten har legat på erfarenhetsutbyte, rollspel och dialog. Såväl de öppna programmen som skräddarsydda programmen har varit mycket uppskattade av våra chefer.

Ingela Lundberg, Training & Learning Manager Human Resources, Westinghouse Electric Sweden AB