Jonas Jegers på Utbildning.se om varför han valde Mgruppens utbildning Ny som chef

- Jag valde Mgruppens utbildning Ny som chef eftersom Mgruppen har ett starkt varumärke och att jag gillade upplägget med dagutbildning. Jag fick mycket vardaglig nytta genom programmet. Att man inte är ensam i situationen som uppstår när man blir chef, utan att andra upplever liknande utmaningar, var en stark insikt. De övriga deltagarna hade en mycket hög nivå och var väldigt ambitiösa och professionella. Avslutningsvis så var utbildningsledarna extremt bra; inte minst på att öppna upp för diskussioner och erfarenhetsutbyte med de andra delatagarna.

På frågan hur programmet som helhet skulle kunna bli ännu bättre svarar Jonas: "jag vet faktiskt inte, tycker att det väldigt bra!"

Jonas Jegers, Utbildning.se
Ny som chef, 2011