- Jag valde Mgruppens utbildning Nyblivna chefer eftersom Mgruppen har ett starkt varumärke och att jag gillade upplägget med dagutbildning!

Jag valde Mgruppens utbildning Nyblivna chefer eftersom Mgruppen har ett starkt varumärke och att jag gillade upplägget med dagutbildning. Jag fick mycket vardaglig nytta genom programmet. Att man inte är ensam i situationen som uppstår när man blir chef utan att andra upplever liknande utmaningar var en stark insikt. De övriga kursdeltagarna hade en mycket hög nivå och var väldigt ambitiösa och professionella.  De företag de representerade var också imponerande. Kursledarna var väldigt bra, inte minst genom att öppna för diskussioner och erfarenhetsutbyte med andra delatagare. På frågan hur programmet som helhet skulle kunna bli ännu bättre svarar Jonas, jag vet faktiskt inte, tycker att på det hela var det väldigt bra!

Jonas Jegers, Key Account Manager, Utbildning.se

Nyblivna chefer, 2011