- Programmet har ett bra upplägg, där teorier och praktik hänger ihop på ett mycket bra sätt och skapar en bra förståelse och insikt.

 Jag har definitivt lärt mig mer om hur jag agerar kopplat till situationsanpassat ledarskap. Längden och uppdelningen av programmet är perfekt. Åtta dagar är lagom för att både ta till sig teoretisk och praktisk information, och genom olika övningar och reflektion få det att smälta in. Ledarna kompletterar varandra väldigt bra. Det blir toppbetyg till båda! Kunniga, personliga, roliga. De har väldigt bra känsla för vilken nivå de ska hålla beroende på tillfälle, och är väldigt bra på att förmedla budskap och teorier. Utöver att utbildningen varit väldigt givande har det också varit roligt!

Simon Åström, Försäkrings AB Skandia

Chef- och ledarskapsprogrammet, 2010