"Det var viktigt för mig att få träffa andra personer som också hade ledarerfarenhet"

Börja Karvonen

Efter två år som chef och ett antal år med informella ledaruppdrag kände jag att jag ville gå ett ledarskapsprogram.Det var viktigt för mig att få träffa andra personer som också hade ledarerfarenhet  och därför kändes upplägget i Mgruppens chefsutbildning för erfarna chefer rätt för mig.

Programmet motsvarade helt mina förväntningar och jag var imponerad över kursledarnas pedagogik där bl.a. frånvaron av dataprojektorer kändes befriande.
Kursmomenten styrdes till hög grad av oss som deltog men till min förvåning hade vi vid programmets slut ändå berört merparten av de områden som beskrevs i kursprogrammet.

 


Börje Karvonen, Teracom