Några av våra referenser

Vi samarbetar med Reco för att samla in oberoende referenser från samtliga deltagare på våra fasta starter. Nedan hittar du en lista med våra egna referenser från företag och deltagare som har velat rekommendera Mgruppen till framtida kontakter.

Läs på vår Recosida här.