Det goda ledarskapet - ett ledarprogram för svenska ungdomar!

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad.

Programmet Det goda ledarskapet riktar sig mot ungdomar och ger deltagarna en fördjupad förståelse och respekt för ledarrollen och för ledarskapets möjligheter och begränsningar. Diskussioner om  ledarskapets krav på personligt ansvar- och ställningstagande löper som en röd tråd genom programmet.

Sedan starten har Mgruppen bidragit till detta program. Var gärna med och bidra du med!