Vår syn på ledarskap

Framgångsrikt ledarskap bygger på förmågan att hantera tre avgörande områden: leda andra, sig själv och verksamheten. Samtliga Mgruppens utbildningar innehåller dessa tre huvudmoment men med olika tonvikt beroende på utbildningens målgrupp, inriktning och fokus.