Fakta om Mgruppen

 • Ca 3000 chefer och ledare genomgår Mgruppens utbildningar varje år
 • Mgruppen har arbetat med ledarutveckling i över 80 år
 • Omsättning ca 60 miljoner 2011 varav 60 % öppna utbildningar och 40 % anpassade utbildningar och coaching
 • 20-tal olika öppna utbildningar, 80-tal planerade starter årligen. Företagsanpassade insatser på alla nivåer i organisationen. Mgruppen erbjuder både internat- och dagalternativ av flera utbildningar.
 • 20 anställda, ett 50-tal associerade konsulter och handledare
 • Företräder Ashridge Business School i Sverige. Ashridge är rankad som en av världens ledande aktörer inom ledarutveckling (enl Financial Times senaste rankning)
 • Nationellt och internationellt nätverk av underleverantörer, forskare och föreläsare från ledande universitet och business schools, erfarna konsulter, coacher samt chefer och ledare från näringslivet och offentlig sektor.
 • Mgruppen erbjuder chef- och ledarutveckling med en unik kombination av ledarskap, management och personlig utveckling. Våra utvecklingsinsatser vänder sig till allt från informella ledare, nya chefer, erfarna chefer, projektledare, specialister, för dem som sitter i ledningsgrupp, arbetar med HR eller verksamma i annan ledande befattning.
 • Vi har ett antal olika policies som är dokumenterade och efterföljs av både anställda och vår nätverksorganisation för att säkra kvalitén i vårt genomförande:
  – Alkoholpolicy
  – Miljöpolicy
  – Kvalitetspolicy
  – Säkerhetspolicy