Millennials behöver mer autonomi och mer coachande ledarskap

Vi ser fler och fler rapporter och indiktaioner på vad millennials och yngre generationer efterfrågar hos sina arbetsgivare. Högt på agendan står trivsel på arbetsplatsen och i en rapport framtagen av Cecilia Åkerblom på Ledarna fragår det tydligt att morgondagens arbetstagare behöver mer autonomi, mer självbestämmande, samt en god och jämlik relation till sin chef.

Mänskliga resurser viktigaste konkurrensfördelen

I en tid då produkter och tjänster blir allt enklare att kopiera mellan konkurrenter, är det desto viktigare att utnyttja den kreativa potentialen och den kollektiva intelligensen hos våra unika resurser - våra medarbetare. Specialister och ledare kan alla göra skillnaden mellan en kreativ organisation som utvecklas och tar initiativ, eller en statisk organisation, i värsta fall på väg mot undergång.

Läs hela artikeln här.