Varför företagsanpassad utbildning?

Syftet med företagsanpassade utvecklingsprogram är att skapa bestående värden. Därför anpassar vi insatsen efter våra kunders och våra deltagares unika behov. Det kan handla om att stödja och underlätta pågående förändrings- och utvecklingsarbete eller att mer allmänt höja kompetensnivån i organisationen. Företagsanpassade program är en plattform för både kunskapsutveckling och dialog samt ett bra sätt att utveckla och stärka interna nätverk mellan olika enheter och marknader.

Programmen kan spänna över lång tid eller utformas som korta workshops, allt beroende på situation, behov och målgrupp. Vi har lång erfarenhet av att utforma upplägg för en rad olika målgrupper – till exempel; företags- och koncernledningar, styrelser, ledningsteam, högre chefer, mellanchefer, första linjens chefer, talanger, icke-chefer samt nyckelpersoner så som specialister och projektledare.

< Tillbaka