Ledningsgruppsutveckling

För att skapa en effektiv ledningsgrupp behöver gruppen sätta av tid för utveckling. Att utveckla ledningsteamet handlar om att de gemensamma målen och uppgiften blir tydlig för alla,att ledarskapet blir stimulerande och att gruppen skapar en väl fungerande process för hur man arbetar tillsammans.

I en välfungerande ledningsgrupp känner alla varandra väl och har förtroende för varandras kompetens. En effektiv ledningsgrupp samverkar, hanterar eventuella motsättningar och fattar beslut för att uppnå gemensam framgång. Alla är engagerade i helheten och har förståelse för varandras verksamheter. Med strategiska dialoger tar gruppen ansvar för övergripande utmaningar. Behöver ni arbeta med att bli mer effektiva och tydliga i ert samarbete? Är ledningsgruppen ny? Mgruppen har lång erfarenhet av att arbeta med stöd och utveckling av ledningsgrupper.

Att utveckla den egna arbetsgruppen handlar om att lära känna och förstå varandra i yrkesrollen, bli klara med syfte, mål och spelregler inom arbetsgruppen, utforma gemensamma arbetsformer och rutiner samt utveckla ett fungerande samarbetsklimat där roller, kompetens och förtroendet sinsemellan byggs upp. Mgruppen arbetar med utveckling av team, att stärka samarbetet och skapa effektiva arbetsgrupper. Exempel på uppdrag kan vara grupputveckling med chef och medarbetare på en avdelning, företagsanpassade aktiviteter för arbetsgrupper som vill stärka sig i ett coachande förhållningssätt, feedback mm.