Anpassade utvecklings- & utbildningsinsatser

Med lång erfarenhet och mycket väl meriterade handledare har vi en väldigt hög samlad kunskap- och erfarenhetsnivå som ger oss stor förståelse för kundens behov och därmed kvalitet i vår leverans. Vi brinner för, och vi kan, ledarutveckling och är professionella och konsultativa i vårt agerande.

 För varje specifikt uppdrag väljer vi handledare med rätt bakgrund och erfarenhet som behövs och gemensamt för alla våra handledare är att de har gedigna pedagogiska kunskaper, hög professionalism och ett brinnande intresse för utveckling av chefer och ledare.

 I vår upplevelsebaserade pedagogik, grundad på forskning om vuxeninlärning, kombinerar vi teori, praktisk träning, gruppdiskussioner och gruppövningar med feedback och reflektion, baserat på deltagarnas egna erfarenheter.