Affärsstrategiska program

Utveckla er verksamhet -Chefer, grupper, individer

 Idag är det en förutsättning för alla organisationer att ha förmågan att ständigt vidareutvecklas. Alla är vi utsatta för konkurrens – på såväl produkt-/tjänstemarknader som på talangsidan. Detta ställer höga krav på företag och organisationer, och i synnerhet på de som leder dem.

 Mgruppens kompetens täcker tre huvudsakliga områden – att leda sig själv, att leda andra och att leda verksamhet. När det gäller området ”att leda verksamhet” har vi en unik bas i våra ”Executive Masterprogram”. Vi har ett brett kontaktnät med föreläsare och specialister inom bl a områdena; Strategiska verktyg, Bransch- och konkurrentanalys, Strategisk verksamhetsförbättring, Investeringskalkylering, Kostnads- och lönsamhetsanalys mm. Behöver er organisation stärka sin kompetens gällande dessa med flera områden kan vi skräddarsy ett program för er utifrån era utmaningar och behov. Med ett t ex ett internt ”Executive Management Program” har ni möjligheten att arbeta med era egna verktyg, få in era egna värderingar och problemställningar i programmet. Vi anpassar efter er verksamhet.