Samarbetet med Ashridge

Vår internationella partner, Ashridge, har sitt center i Berkamsted strax norr om London. Ashridge grundades 1957 på initiativ av en rad internationella företag, t ex Shell och Unilever. Ashridge har både lång och bred erfarenhet av ledarutveckling och är idag verksamma över hela världen. Mgruppen har ett nära samarbete med Ashridge.

Ashridge Executive Education - exterior

I Sverige arbetar Ashridge främst med stora globala företag som exempelvis Alfa Laval, Electrolux och Tetra Pak. Ashridge har en väl etablerad ställning som en av världens ledande aktörer inom ledarutveckling. Ashridge har ett företagsnära och affärsrelaterat arbetssätt och en egen fakultet som är praktiskt orienterad. Samtliga i Ashridge fakultet har förutom sina akademiska meriter också professionella meriter som chefer och ledare. Ashridge räknas bland de ledande i världen inom bl a strategi och affärsutveckling, change management samt ledarskap. De har även fått stor uppmärksamhet för sitt e-learning verktyg, Virtual Learning Resource Centre (VLRC) som är en unik informations- och kunskapsbank.